Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18

Јавна набавкa услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 14.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 14.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 14.11.2018. годинеЈавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу гараже „Пинки“ са израдом Студије о процени утицаја на животну средину и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-25-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 26.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180119.

Овде можете преузети документа:
Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.11.2018. годинеDan-primirja-2018

Радно време током празника

Радно време током празника

ЈКП „Паркинг сервис“ обавештава кориснике својих услуга да у понедељак, 12. новембра, неће контролисати и наплаћивати паркирање у зонираним деловима града поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату. У понедељак ће бити затворени и шалтери за рад са странкама у улицама Таковска 31, Милешевска 51 и Краљице Марије 7.

Све јавне гараже, посебна и СМС паркиралишта биће отворени на дан празника и радиће по уобичајеном систему наплате, као и Служба за пренос возила.

Од уторка, 13. новембра, наплата и контрола паркирања у зонираним деловима града, као и сви шалтери, радиће по уобичајеном радном времену.


Dan-primirja-za-telo
Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18

Јавна набавкa драјвера за ЛЕД расвету (DALI protokol), број МВ-22-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 19.11.2018. године, 11.00 часова.

Нови рок за подношење понуда: 20.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 07.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 07.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 16.11.2018. године
word-icon1Друга измена конкурсне документације Објављено 16.11.2018. године
word-icon1Обавештење о продуженом року Објављено 16.11.2018. годинеЈавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/18


Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 05.11.2018. годинеЈавна нaбавка радова на адаптацији канцеларија службе за инвестиције и изградњу, број ВН-08-Р-00/18

Јавна нaбавка радова на адаптацији канцеларија службе за инвестиције и изградњу, број ВН-08-Р-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.11.2018. годинеЈавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18

Јавна нaбавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 02.11.2018. године.

Рок за подношење понуда: 03.12.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 02.11.2018. годинеЈавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-28-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. годинеЈавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18

Јавна набавка и уградња хидрауличног стубића, број МВ-24-Д-00/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 05.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 26.10.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 09.11.2018. годинеЈавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, бр. ВН-23-У-40/18

Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-23-У-40/18


Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.10.2018. године.

Рок за подношење понуда: 08.11.2018. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199498.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.10.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 30.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 1 Објављено 09.11.2018. године