Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-11-У-00/17

Датум објављивања позива: 10.03.2017. године.
Рок за подношење понуда: 10.04.2017. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 18.04.2017. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155518.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 10.03.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 10.03.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 30.03.2017. године
word-icon1Конкурсна документација – измена 1 Објављено 30.03.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 03.04.2017. године
word-icon1Измена конкурсне документације Објављено 07.04.2017. године
word-icon1Конкурсна документација – измена 2 Објављено 07.04.2017. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 07.04.2017. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 12.04.2017. године