ЈАВНИ ПОЗИВ СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Краљице Марије бр. 7

упућује

Ј А В Н И   П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

Позивамо све власнике 88 (осамдесет осам) возила, као и кориснике ових возила по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу, које је наше предузеће, као нерегистрована, хаварисана возила, возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклонило са јавних површина по налозима државних органа, а која се налазе смештена у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн и на плацу у Бродарској улици, на Новом Београду, да изврше преузимање својих возила у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања овог позива.

Наведена лица су дужна, да приликом преузимања возила, предузећу измире трошкове уклањања и смештаја возила. У противном, предузеће ће по истеку наведеног рока, у сврху накнаде трошкова, непреузета возила сматрати напуштеним и изложити их јавној продаји као отпад.

Све информације о овим возилима имаоци могу добити на телефон број 011 301 70 70, сваког радног дана и суботом, од 8 до 15 часова.

Служба за експлоатацију возила

Овде можете да погледате СПИСАК ВОЗИЛА.
image_printШтампај