„Паркинг сервис“ добио жиг „Заштићен потрошач“

Zig zasticeni potrosac

ЈКП „Паркинг сервис“ је данас добило жиг „Заштићен потрошач“, који издаје независна невладина организација Републичка унија потрошача, а који се додељује као знак поверења, са циљем да се успостави сарадња и разумевање између потрошача и професионалних трговаца, односно давалаца услуга.

Добијањем жига „Паркинг сервис“ је доказао да је усвојио највише стандарде пословања, да је друштвено-одговорно предузеће, као и да води рачуна о корисницима својих услуга.

„Паркинг сервис“ поседује сертификате ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2015, као и Акт о процени ризика и испуњава принципе стандарда ИСО 10002:2016, те је на тај начин испунио све предуслове за добијање овог знака поверења.

Управни одбор Републичке уније потрошача 17. августа 2017. године донео је одлуку о додели жига „Заштићен потрошач“ Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Београд, а знак поверења је добијен на период од годину дана.

Знак поверења се искључиво односи на достигнут квалитет процеса рада.

Употреба жига „Заштићен потрошач“ најбољи је доказ сарадње привредних субјеката, добре пословне праксе и фер трговине, чиме се уједно штити и јавни интерес. „Паркинг сервис“ је аплицирао за добијање жига „Заштићен потрошач“ и убудуће ће га користити како би крајњим корисницима показао да испуњава све захтеве друштвено-одговорног пословања.

image_printШтампај