Јавна набавка тонера за штампаче, фотокопир апарате и филмова за факс, број МВ-16-Д-00/17

Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.09.2017. године.
Рок за подношење понуда: 11.09.2017. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 12.09.2017. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 22.09.2017. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1604706
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 01.09.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 01.09.2017. године
word-icon1Додатно појашњење Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 08.09.2017. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 11.09.2017. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 12.09.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 15.09.2017. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 05.10.2017. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 12.10.2017. године
image_printШтампај