Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17


Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године.

Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176320.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 2 и Партију 3 Објављено 20.12.2017. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка за Партију 2 и Партију 3 Објављено 21.12.2017. године
word-icon1Одлука о додели уговора за Партију 1 Објављено 25.12.2017. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 09.01.2018. године