Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора, боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-24-Д-00/17

Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.12.2017. године.
Рок за подношење понуда: 22.01.2018. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 25.01.2018. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=177743&idp=177741&vz=2.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.12.2017. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.12.2017. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 18.01.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 18.01.2018. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 18.01.2018. године