Јавна нaбавка услуга осигурања имовине, запослених и осигурање од незгода, број ВН-02-У-00/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.01.2018. године.
Рок за подношење понуда: 08.02.2018. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=178434.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 09.01.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 09.01.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 22.01.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 22.01.2018. године