OHSAS-cover

„Паркинг сервис“ добио и стандард OHSAS 18001

„Паркинг сервис“ добио и стандард OHSAS 18001

ЈКП „Паркинг сервис” Београд испунило је предуслове и данас добило трећи у низу стандарда IMS-а OHSAS 18001, што значи да ово Предузеће посебну пажњу поклања безбедности и здрављу запослених. У процесу имплементације овог стандарда учествовали су сви запослени, а значајну улогу имали су и репрезентативни синдикати „Паркинг сервиса”.

Стандард OHSAS 18001 дефинише захтеве за Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду и односи се на целокупну организацију, а не само на процесе за које постоје законски прописи.

- Имплементација стандарда OHSAS 18001 значи да је „Паркинг сервис“ свестан значаја безбедности и здравља својих запослених и непрестано настоји да унапреди и одржава ниво безбедности радника свих профила и занимања, као и да предупреди њихово повређивање током процеса рада. Такође, водимо рачуна и о безбедности корисника наших услуга и томе посвећујемо посебну пажњу. – изјавио је директор „Паркинг сервиса“ Андрија Чупковић.


2

„Паркинг сервис“ има за циљ да кроз имплементацију стандарда OHSAS 18001 повреде на радном месту сведе на минимум, пружи заштиту од могућих повреда, како запосленима, тако и корисницима услуга, правовремено отклони потенцијалне опасности, усклади радне процесе Предузећа са законским прописима. Резултат свега овога је побољшање имиџа Предузећа, али и повећање поверења корисника, јер постоји опредељеност управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Поред сертификационе провере за OHSAS 18001, сертификационо тело SGS, данас је одржало и надзорну проверу за ISO 14001:2015. У плану је да средином 2018. године „Паркинг сервис“ своје пословање усклади са захтевима новог стандарда ISO 9001:2015.