Јавне набавке

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/17

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 13.12.2017. године
Датум: 13.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-23-Д-00/17

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-23-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176362. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 11.12.2017. године
Датум: 11.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка набавке и уградња фасадне столарије на објектима, број МВ-20-Д-50/17

Јавна набавка набавке и уградња фасадне столарије на објектима, број МВ-20-Д-50/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176362. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176320. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка уља, мазива и других течности, број МВ-22-Д-00/17

Јавна набавка уља, мазива и других течности, број МВ-22-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176361. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.12.2017. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 12.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге вршења стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији и текућем – инвестиционом одржавању гараже „Пионирски парк“, број ВН-28-У-40/17

Јавна набавка услуге вршења стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији и текућем – инвестиционом одржавању гараже „Пионирски парк“, број ВН-28-У-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.11.2017. године. Рок за подношење понуда: 25.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=175564. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 24.11.2017. године Конкурсна документација Објављено 24.11.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 04.12.2017. године
Датум: 24.11.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге Провизија за наплату путем ПОС терминала, број ВН-27-У-00/17

Јавна набавка услуге Провизија за наплату путем ПОС терминала, број ВН-27-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.11.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=174945. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 15.11.2017. године Конкурсна документација Објављено 15.11.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.11.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 24.11.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 30.11.2017. године Додатно појашњење бр. 3 Објављено 01.12.2017. године Додатно…
Датум: 15.11.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/17

Јавна набавка услуга сервисирања возила „DAF” у овлашћеном сервису, број ВН-26-У-60/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.11.2017. године. Рок за подношење понуда: 11.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=174674. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.11.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.11.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 15.12.2017. године
Датум: 10.11.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/17

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-24-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 01.11.2017. године. Рок за подношење понуда: 01.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173917. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 01.11.2017. године Конкурсна документација Објављено 01.11.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 21.11.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 11.12.2017. године
Датум: 1.11.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број ВН-25-У-00/17

Јавна набавка услуга инсертовања и персонализације пошиљака, број ВН-25-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 27.11.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173610. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 27.10.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 07.11.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 07.11.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 20.11.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 04.12.2017. године
Датум: 27.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon