Јавне набавке

Јавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18

Јавна набавка услугe одржавања САП лиценци, број ВН-18-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 18.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=196945&idp=196943&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 18.09.2018. године
Датум: 18.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18

Јавна набавка услугe одржавање специјалне надоградње тип „Masterlift comfort“, број ВН-21-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 12.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 12.09.2018. године
Датум: 12.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка рачунара, бр. 10/18

Јавна набавка рачунара, бр. 10/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору  Објављено 11.09.2018. године
Датум: 11.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Jавне набавкa услуга надоградње система паук видео надзор, систем за електронско праћење одношења возила са модулом за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, број ВН-20-У-60/18П

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-20-У-60/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 06.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.09.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 12.09.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196202. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.09.2018. године Конкурсна…
Датум: 6.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-23-Д-00/18

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-23-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.09.2018. године. Рок за подношење понуда: 17.09.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196111. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.09.2018. године Конкурсна документација Објављено 05.09.2018. године
Датум: 5.9.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18

Јавна набавка услуге провизије за наплату путем ПОС терминала, број ВН-19-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.08.2018. године. Рок за подношење понуда: 01.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 31.08.2018. године Конкурсна документација Објављено 31.08.2018. године
Датум: 31.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка бесповратних паркинг картица за систем „Scheidt & Bachmann“, број ВН-08-Д-40/18

Јавна набавка бесповратних паркинг картица за систем „Scheidt & Bachmann“, број ВН-08-Д-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.08.2018. године. Рок за подношење понуда: 01.10.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 15.10.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.08.2018. године Конкурсна документација Објављено 30.08.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 13.09.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 18.09.2018. године The First…
Датум: 30.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке радова на изградњи нових и проширењу постојећих капацитета паркиралишта

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке радова на изградњи нових и проширењу постојећих капацитета паркиралишта Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 28.08.2018. године
Датум: 28.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка санитарних контејнера, број МВ-21-Д-60/18

Јавна набавка санитарних контејнера, број МВ-21-Д-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.08.2018. године. Рок за подношење понуда: 27.08.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193438. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.08.2018. године Конкурсна документација Објављено 16.08.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 22.08.2018. године Одлука о обустави поступка Објављено 28.08.2018. године Обавештење о обустави поступка Објављено 04.09.2018. године
Датум: 16.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга

Претходно обавештење о намери Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке услуга израде техничке документације за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=129103. Овде можете преузети документа: Претходно обавештење Објављено 02.08.2018. године
Датум: 2.8.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon