Јавне набавке

Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-14-Д-00/17

Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-14-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 21.08.2017. године, 11.00 часова. Portal javnih nabavki Beograda: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167995. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 11.08.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.08.2017. године
Датум: 11.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/17

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 18.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167935. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.08.2017. године
Датум: 10.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-19-Д-00/17

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-19-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 11.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167883. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.08.2017. године
Датум: 10.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге oдржавања подова гаража, broj ВН-19-У-40/17 П

Јавна набавка услуге oдржавања подова гаража, broj ВН-19-У-40/17 П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 09.08.2017. године. Рок за подношење понуде: 17.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167828. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 09.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 09.08.2017. године
Датум: 9.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, број ВН-18-Д-00/17

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, број ВН-18-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 28.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167054. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.07.2017. године
Датум: 28.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/17

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 28.07.2017. године
Датум: 28.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/17

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору  Објављено 25.07.2017. године
Датум: 25.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/17

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 14.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 18.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 25.07.2017. године
Датум: 14.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/17

Јавна набавка услуге организовања едукације ученика првих разреда основних школа и унапређење акције „Ђаци вас моле успорите поред школе“, број МВ-11-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 21.07.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1555465. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.07.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 26.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 16.08.2017….
Датум: 13.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка Система апликација наплате на улицама и гаражама, број ВН-17-Д-00/17

Јавна набавка Система апликација наплате на улицама и гаражама, број ВН-17-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 14.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=165780. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.07.2017. године
Датум: 13.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon