Јавне набавке

Јавна нaбавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-18-Д-60/17

Јавна нaбавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-18-Д-60/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 25.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172848. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 17.10.2017. године
Датум: 17.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17

Јавна набавка радова на инвестиционом и текућем одржавању гараже „Масарикова“ са услугом израде техничке документације, број ВН-08-Р-40/17 Датум објављивања позива: 16.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 31.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172838. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 16.10.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.10.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 20.10.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 20.10.2017. године
Датум: 16.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна нaбавка лаптопова, број ВН-22-Д-00/17

Јавна нaбавка лаптопова, број ВН-22-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.11.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172589. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 12.10.2017. године
Датум: 12.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед возила на локацијама „Теретни терминал“ и база података „Масарикова“, број ВН-22-У-00/17П

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед возила на локацијама „Теретни терминал“ и база података „Масарикова“, број ВН-22-У-00/17П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 10.10.2017. године. Рок за подношење понуде: 18.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172409. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 10.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.10.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 20.10.2017. године
Датум: 10.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка добара – набавке и уградње инфо табли и светлосних кућних редова, број ВН-21-Д-40/17

Јавна набавка добара – набавке и уградње инфо табли и светлосних кућних редова, број ВН-21-Д-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 24.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172315. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 09.10.2017. године Измена конкурсне документације Објављено 11.10.2017. године Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 11.10.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.10.2017….
Датум: 9.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-23-У-80/17 П

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, broj ВН-23-У-80/17 П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 06.10.2017. године. Рок за подношење понуде: 12.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172141. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 06.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 06.10.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 13.10.2017. године
Датум: 6.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка енергената, бр. 6/17

Јавна набавка енергената, бр. 6/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 06.10.2017. године
Датум: 6.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/17

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 06.10.2017. године
Датум: 6.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга ангажовања механизације на чишћењу снега, број МВ-15-У-00/17

Јавна набавка услуга ангажовања механизације на чишћењу снега, број МВ-15-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 19.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=171867 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 04.10.2017. године
Датум: 4.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка таблет уређаја, број ВН-20-Д-00/17

Јавна набавка таблет уређаја, број ВН-20-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.09.2017. године. Рок за подношење понуда: 23.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=170723. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 22.09.2017. године Конкурсна документација Објављено 22.09.2017. године Измена конкурсне документације Објављено 12.10.2017. године
Датум: 22.9.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon