Јавне набавке

Јавна набавка и уградња роло и сегментних врата, број ВН-16-Д-40/17

Јавна набавка и уградња роло и сегментних врата, број ВН-16-Д-40/17 Датум објављивања позива: 17.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 16.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1485497. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 17.05.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 19.05.2017. године
Датум: 17.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17

Јавна набавка радова на санацији дилатационих спојница на кровној конструкцији паркиралишта „Доњи град“, број ВН-05-Р-40/17 Датум објављивања позива: 16.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160745. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 16.05.2017. године
Датум: 16.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Радови|

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-11-Д-00/17

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-11-Д-00/17 Датум објављивања позива: 09.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 19.05.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 22.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160118. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 09.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 12.05.2017. године Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Објављено 12.05.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.05.2017. године
Датум: 9.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка консултантске услуге за спровођење САП-а, број ВН-16-У-00/17

Јавна набавка консултантске услуге за спровођење САП-а, број ВН-16-У-00/17 Датум објављивања позива: 05.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 05.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159825. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.05.2017. године
Датум: 5.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавање инфо табли за информације о слободним паркинг местима у гаражама и паркиралиштима, број ВН-15-У-40/17

Јавна набавка услуге одржавање инфо табли за информације о слободним паркинг местима у гаражама и паркиралиштима, број ВН-15-У-40/17 Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 28.04.2017. године. Рок за подношење понуде: 05.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159402. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 11.05.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број ВН-15-Д-00/17

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број ВН-15-Д-00/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1465246. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.05.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 17.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 17.05.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка услуга сервис и поправка клима уређаја са набавком и заменом резервних делова, број МВ-09-У-00/17

Јавна набавка услуга сервис и поправка клима уређаја са набавком и заменом резервних делова, број МВ-09-У-00/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 08.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159363. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 15.05.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка мрежне пасивнe опремe, број ВН-11-Д-00/17

Јавна набавка мрежне пасивнe опремe, број ВН-11-Д-00/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 31.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159345. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка палетара на електрични погон, број ВН-13-Д-50/17

Јавна набавка палетара на електрични погон, број ВН-13-Д-50/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159322. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорука виљушкара на електрични погон, број ВН-12-Д-50/17

Јавна набавка и испорука виљушкара на електрични погон, број ВН-12-Д-50/17 Датум објављивања позива: 27.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1463200. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 27.04.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.05.2017. године
Датум: 27.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon