Јавна набавка услуге прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа, број МВ-06-У-00/18

Јавна набавка услуге прикупљања и обраде података везаних за основну делатност предузећа, број МВ-06-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 11.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 30.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 17.04.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 20.04.2018. године
Датум: 30.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-05-У-00/18

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број МВ-05-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 10.04.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 16.04.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 17.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 28.03.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 02.04.2018. године Додатно…
Датум: 28.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге техничког прегледа за радове на уградњи лифта у гаражи Пионирски парк, број ВН-09-У-40/18

Јавна набавка услуге техничког прегледа за радове на уградњи лифта у гаражи Пионирски парк, број ВН-09-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 21.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 20.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 21.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 21.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 14.05.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.05.2018. године
Датум: 21.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система у целом предузећу, за потребе предузећа, број МВ-03-У-00/18

Јавна набавка услуге редовне контроле и сервис ПП опреме и система у целом предузећу, за потребе предузећа, број МВ-03-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 19.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 07.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 02.04.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 17.04.2018. године
Датум: 7.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe oдржавања подова гаража, број ВН-08-У-40/18

Јавна набавка услугe oдржавања подова гаража, број ВН-08-У-40/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 04.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 05.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 20.04.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 09.05.2018. године
Датум: 5.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга редовног одржавања и сервисирања система за вентилацију и редовног баждарења и одржавања система за гасну детекцију, са финансијском анализом оправданости улагања и израдом планова, број МВ-02-У-00/18

Јавна набавка услуга редовног одржавања и сервисирања система за вентилацију и редовног баждарења и одржавања система за гасну детекцију, са финансијском анализом оправданости улагања и израдом планова, број МВ-02-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 27.02.2018. године. Рок за подношење понуда: 09.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.02.2018. године Конкурсна документација Објављено 27.02.2018. године Одлука о…
Датум: 27.2.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге предлог мера противпожарне заштите објеката ЈКП „Паркинг сервис“, са финансијском анализом оправданости улагања и израдом планова, број ВН-03-У-00/18

Јавна набавка услуге предлог мера противпожарне заштите објеката ЈКП „Паркинг сервис“, са финансијском анализом оправданости улагања и израдом планова, број ВН-03-У-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.02.2018. године. Рок за подношење понуда: 16.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 14.02.2018. године Конкурсна документација Објављено 14.02.2018. године Одлука о обустави поступка Објављено 02.04.2018. године Обавештење о обустави поступка Објављено 13.04.2018….
Датум: 14.2.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“-а Београд, број ВН-07-У-30/18П

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, за потребе ЈКП „Паркинг сервис“-а Београд, број ВН-07-У-30/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 07.02.2018. године. Рок за подношење понуде: 12.02.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=181267&idp=181264&vz=2. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 07.02.2018. године Конкурсна документација Објављено 07.02.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 13.02.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 01.03.2018. године
Датум: 7.2.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна услуга сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-60/18

Јавна услуга сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.01.2018. године. Рок за подношење понуда: 29.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 19.01.2018. године Конкурсна документација Објављено 19.01.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 01.02.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.02.2018. године
Датум: 19.1.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-06-У-60/18П

Јавна набавка услуге одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату за потребе Службе за експлоатацију и одржавање возила, broj ВН-06-У-60/18П Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка : 19.01.2018. године. Рок за подношење понуде: 29.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=179624. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 19.01.2018. године Конкурсна документација Објављено 19.01.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2018….
Датум: 19.1.2018| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon