Јавна набавка услуга услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-05-У-00/17

Јавна набавка услуга услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-05-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 27.02.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 28.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152441. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 26.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 26.01.2017. године Додатна појашњења бр. 1 и бр. 2  Објављено 02.02.2017. године Додатно појашњење бр. 3  Објављено 03.02.2017. године Измењена…
Датум: 26.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге техничког прегледа (пријема) гараже „Обилићев венац”, број ВН-06-У-40/17

Јавна набавка услуге техничког прегледа (пријема) гараже „Обилићев венац”, број ВН-06-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152151. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 03.02.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 06.02.2017. године Додатно појашњење бр. 3 Објављено 10.02.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 13.03.2017. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено…
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге процене вредности капитала Предузећа, број МВ-13-У-00/16

Јавна набавка услуге процене вредности капитала Предузећа, број МВ-13-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 30.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152113. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 02.02.2017. године Oбавештење о обустави поступка Објављено 03.02.2017. године
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге израде техничке документације за гаражу „Обилићев венац“ за измену грађевинске дозволе за надоградњу и реконструкцију гараже и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за гаражу „Обилићев венац“, број ВН-03-У-40/17

Јавна набавка услуге израде техничке документације за гаражу „Обилићев венац“ за измену грађевинске дозволе за надоградњу и реконструкцију гараже и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за гаражу „Обилићев венац“, број ВН-03-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 13.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151694. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.01.2017. године Додатно појашњење и измена…
Датум: 13.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања система S&B за контролу улаза и излаза возила, наплате паркинга на објектима предузећа, број ВН-01-У-40/17

Јавна набавка услуге одржавања система S&B за контролу улаза и излаза возила, наплате паркинга на објектима предузећа, број ВН-01-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 06.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151257. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 06.01.2017. године Измена и допуна конкурсне документације Објављено 19.01.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 19.01.2017. године Измена и допуна конкурсне документације 2 Објављено 26.01.2017. године Измењена…
Датум: 6.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге вршења стручног надзора у току извођења радова, број ВН-02-У-40/17

Јавна набавка услуге вршења стручног надзора у току извођења радова, број ВН-02-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 05.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1338551. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 07.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 Објављено 24.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 13.03.2017. године
Датум: 5.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-00/17

Јавна набавка услуге сервисирања електронске опреме и склопова са испоруком и уградњом резервних делова, број МВ-01-У-00/17 Датум објављивања обавештења: 05.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 16.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1337685. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 26.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.01.2017. године
Датум: 5.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-14-У-60/16

Јавна набавка услуге ремонта и израде делова хидрауличних инсталација на возилима, број МВ-14-У-60/16 Датум објављивања обавештења: 28.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 11.01.2017. године, 11.00 часова. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.12.2016. године Конкурсна документација Објављено 28.12.2016. године Одлука о додели уговора Објављено 19.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 02.02.2017. године
Датум: 28.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима ЈКП „Паркинг сервис“, број МВ-07-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања рачунарске мреже, активне опреме и серверске инфраструктуре на свим објектима ЈКП „Паркинг сервис“, број МВ-07-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 16.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 27.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=150102. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 16.12.2016. године Конкурсна документација  Објављено 16.12.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 06.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 20.01.2017. године
Датум: 16.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге истраживања јавног мњења за проширење зона и изградњу паркиралишта, гаража, посебних СМС паркиралишта, царинарница и марина, број ВН-26-У-00/16

Јавна набавка услуге истраживања јавног мњења за проширење зона и изградњу паркиралишта, гаража, посебних СМС паркиралишта, царинарница и марина, број ВН-26-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 09.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1315907. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 09.12.2016. године Конкурсна документација  Објављено 09.12.2016. године Додатно појашњење бр. 1  Објављено 19.12.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 13.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено…
Датум: 9.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon