Јавна набавка услуге управљања процесом Parksmart сертификације објекта јавне гараже „Обилићев венац“, број МВ-04-У-40/17

Јавна набавка услуге управљања процесом Parksmart сертификације објекта јавне гараже „Обилићев венац“, број МВ-04-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 03.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152991. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 21.03.2017. године
Датум: 3.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања система вентилације и гасне детекције, број МВ-06-У-40/17

Јавна набавка услуга одржавања система вентилације и гасне детекције, број МВ-06-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 03.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 24.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.03.2017. године
Датум: 3.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања штампача, монитора, скенера, упс уређаја, број МВ-02-У-00/17

Јавна набавка услуга одржавања штампача, монитора, скенера, упс уређаја, број МВ-02-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152746. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 31.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 31.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.02.2017. године
Датум: 31.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-04-У-60/17

Јавна набавка услугe одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-04-У-60/17 Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 31.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 08.02.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152723. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 31.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 31.01.2017….
Датум: 31.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања ауто дизалице и камиона, број МВ-03-У-00/17

Јавна набавка услуга изнајмљивања ауто дизалице и камиона, број МВ-03-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 03.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152494. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 26.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 26.01.2017. године Одлука о додели уговора  Објављено 06.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.02.2017. године
Датум: 26.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-05-У-00/17

Јавна набавка услуга интернета и L3VPN-а, број ВН-05-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 27.02.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 28.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152441. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 26.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 26.01.2017. године Додатна појашњења бр. 1 и бр. 2  Објављено 02.02.2017. године Додатно појашњење бр. 3  Објављено 03.02.2017. године Измењена конкурсна…
Датум: 26.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге техничког прегледа (пријема) гараже „Обилићев венац”, број ВН-06-У-40/17

Јавна набавка услуге техничког прегледа (пријема) гараже „Обилићев венац”, број ВН-06-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152151. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 03.02.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 06.02.2017. године Додатно појашњење бр. 3 Објављено 10.02.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 13.03.2017. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено…
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге процене вредности капитала Предузећа, број МВ-13-У-00/16

Јавна набавка услуге процене вредности капитала Предузећа, број МВ-13-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 30.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152113. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 02.02.2017. године Oбавештење о обустави поступка Објављено 03.02.2017. године
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге израде техничке документације за гаражу „Обилићев венац“ за измену грађевинске дозволе за надоградњу и реконструкцију гараже и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за гаражу „Обилићев венац“, број ВН-03-У-40/17

Јавна набавка услуге израде техничке документације за гаражу „Обилићев венац“ за измену грађевинске дозволе за надоградњу и реконструкцију гараже и техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за гаражу „Обилићев венац“, број ВН-03-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 13.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151694. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.01.2017. године Додатно појашњење и измена…
Датум: 13.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге одржавања система S&B за контролу улаза и излаза возила, наплате паркинга на објектима предузећа, број ВН-01-У-40/17

Јавна набавка услуге одржавања система S&B за контролу улаза и излаза возила, наплате паркинга на објектима предузећа, број ВН-01-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 06.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151257. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 06.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 06.01.2017. године Измена и допуна конкурсне документације Објављено 19.01.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 19.01.2017. године Измена и допуна конкурсне документације 2 Објављено 26.01.2017. године Измењена…
Датум: 6.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon