Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број ВН-10-У-00/17

Јавна набавка услуга штампе на материјалу понуђача, број ВН-10-У-00/17 Датум објављивања позива: 03.03.2017. године. Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=154877&idp=154872&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.03.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.03.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.03.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 17.03.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 23.03.2017. године Додатно појашњење бр. 3 Објављено 29.03.2017. године Исправка додатног појашњења бр. 3 Објављено 31.03.2017….
Датум: 3.3.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге сервисирања, одржавања, редовне и ванредне контроле ПП опреме и система, број ВН-09-У-00/17

Јавна набавка услуге сервисирања, одржавања, редовне и ванредне контроле ПП опреме и система, број ВН-09-У-00/17 Датум објављивања позива: 03.03.2017. године. Рок за подношење понуда: 03.04.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154830. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.03.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.03.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 06.03.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 06.03.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 24.04.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 11.05.2017. године
Датум: 3.3.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга изнајмљивања апарата за дистрибуцију воде са испоруком воде, број МВ-08-У-00/17

Јавна набавка услуга изнајмљивања апарата за дистрибуцију воде са испоруком воде, број МВ-08-У-00/17 Датум објављивања позива: 27.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 09.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154410. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 27.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 16.03.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 31.03.2017. године
Датум: 27.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-08-У-60/17

Јавна набавка услуга сервисирања возила IVECO у овлашћеном сервису, број ВН-08-У-60/17 Датум објављивања позива: 22.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 24.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154022. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 22.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 22.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 13.04.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 11.05.2017. године
Датум: 22.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга процене вредности капитала Предузећа, број МВ-07-У-00/17

Јавна набавка услуга процене вредности капитала Предузећа, број МВ-07-У-00/17 Датум објављивања позива: 13.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 28.02.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 02.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1371071. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.02.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.02.2017. године Додатно појашњење бр. 2 и измена у конкурсној документацији Објављено 24.02.2017….
Датум: 13.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавање надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-05-У-60/17

Јавна набавка услуга одржавање надоградње тип „Masterlift comfort“, број МВ-05-У-60/17 Датум објављивања позива: 10.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153372. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 27.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 10.03.2017. године
Датум: 10.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуге управљања процесом Parksmart сертификације објекта јавне гараже „Обилићев венац“, број МВ-04-У-40/17

Јавна набавка услуге управљања процесом Parksmart сертификације објекта јавне гараже „Обилићев венац“, број МВ-04-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 03.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152991. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 21.03.2017. године
Датум: 3.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања система вентилације и гасне детекције, број МВ-06-У-40/17

Јавна набавка услуга одржавања система вентилације и гасне детекције, број МВ-06-У-40/17 Датум објављивања обавештења: 03.02.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152981. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 03.02.2017. године Конкурсна документација Објављено 03.02.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 24.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.03.2017. године
Датум: 3.2.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услуга одржавања штампача, монитора, скенера, упс уређаја, број МВ-02-У-00/17

Јавна набавка услуга одржавања штампача, монитора, скенера, упс уређаја, број МВ-02-У-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152746. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 31.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 31.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.02.2017. године
Датум: 31.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|

Јавна набавка услугe одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-04-У-60/17

Јавна набавка услугe одржавања система за електронско праћење одношења возила и модула за наплату, број ВН-04-У-60/17 Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 31.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 08.02.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 09.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152723. Овде можете преузети документа: Обавештење о покретању преговарачког поступка  Објављено 31.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 31.01.2017….
Датум: 31.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Услуге|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon