Јавна набавка резервних делова за теретна и путничка возила и пнеуматика за теретна и путничка возила, број ВН-03-Д-60/18

Јавна набавка резервних делова за теретна и путничка возила и пнеуматика за теретна и путничка возила, број ВН-03-Д-60/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 16.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183609. Овде можете преузети документа: Позив за подношење пријава Објављено 16.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 16.03.2018. године
Датум: 16.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-24-Д-60/17

Јавна набавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-24-Д-60/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 23.03.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 26.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 15.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 15.03.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 21.03.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 21.03.2018. године Обавештење о…
Датум: 15.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-09-Д-00/18

Јавна набавка и испорука воде са изнајмљивањем апарата за воду, број МВ-09-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 14.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 22.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 14.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 14.03.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.03.2018. године
Датум: 14.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка, уградња и пуштање у рад електричних агрегата, број МВ-03-Д-00/18

Јавна набавка, уградња и пуштање у рад електричних агрегата, број МВ-03-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 23.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 13.03.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.03.2018. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 16.03.2018. године Додатно појашњење бр. 3 Објављено 19.03.2018. године
Датум: 13.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка уређаја за рад паркинг контролора и за раднике на дизалицама за одношење возила, број МВ-07-Д-00/18

Јавна набавка уређаја за рад паркинг контролора и за раднике на дизалицама за одношење возила, број МВ-07-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 19.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 09.03.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.03.2018. године
Датум: 9.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна нaбавка таблет уређаја, број ВН-02-Д-00/18

Јавна нaбавка таблет уређаја, број ВН-02-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 09.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 09.03.2018. године
Датум: 9.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и обнова лиценци, број МВ-08-Д-00/18

Јавна набавка и обнова лиценци, број МВ-08-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 07.03.2018. године. Рок за подношење понуда: 15.03.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 07.03.2018. године Конкурсна документација Објављено 07.03.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 20.03.2018. године
Датум: 7.3.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка прслука за акцију „Ђаци вас моле успорите поред школе“, број МВ-05-Д-00/18

Јавна набавка прслука за акцију „Ђаци вас моле успорите поред школе“, број МВ-05-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 26.01.2018. године. Рок за подношење понуда: 05.02.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 26.01.2018. године Конкурсна документација Објављено 26.01.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 13.02.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 23.02.2018. године
Датум: 26.1.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка браварског материјала, број МВ-02-Д-00/18

Јавна набавка браварског материјала, број МВ-02-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.01.2018. године. Рок за подношење понуда: 29.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 19.01.2018. године Конкурсна документација Објављено 19.01.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 02.02.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.02.2018. године
Датум: 19.1.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка тонера, број МВ-01-Д-00/18

Јавна набавка тонера, број МВ-01-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.01.2018. године. Рок за подношење понуда: 19.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=179056&idp=179054&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.01.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.01.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 23.01.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 05.02.2018. године
Датум: 11.1.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon