Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/17

Јавна набавка колонијалне робе, бр. 15/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 13.12.2017. године
Датум: 13.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-23-Д-00/17

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-23-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 10.01.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176362. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 11.12.2017. године
Датум: 11.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка набавке и уградња фасадне столарије на објектима, број МВ-20-Д-50/17

Јавна набавка набавке и уградња фасадне столарије на објектима, број МВ-20-Д-50/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176362. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-21-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176320. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка уља, мазива и других течности, број МВ-22-Д-00/17

Јавна набавка уља, мазива и других течности, број МВ-22-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.12.2017. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176361. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 05.12.2017. године Конкурсна документација Објављено 05.12.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.12.2017. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 12.12.2017. године
Датум: 5.12.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна нaбавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-18-Д-60/17

Јавна нaбавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-18-Д-60/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 25.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172848. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 17.10.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 07.11.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 14.11.2017. године
Датум: 17.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна нaбавка лаптопова, број ВН-22-Д-00/17

Јавна нaбавка лаптопова, број ВН-22-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 12.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 13.11.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172589. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 12.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 12.10.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 30.10.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 03.11.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 15.11.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.12.2017. године
Датум: 12.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка добара – набавке и уградње инфо табли и светлосних кућних редова, број ВН-21-Д-40/17

Јавна набавка добара – набавке и уградње инфо табли и светлосних кућних редова, број ВН-21-Д-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.10.2017. године. Рок за подношење понуда: 24.10.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172315. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.10.2017. године Конкурсна документација Објављено 09.10.2017. године Измена конкурсне документације Објављено 11.10.2017. године Конкурсна документација – измена бр. 1 Објављено 11.10.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 20.10.2017….
Датум: 9.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка енергената, бр. 6/17

Јавна набавка енергената, бр. 6/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 06.10.2017. године
Датум: 6.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/17

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, бр. 5/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 06.10.2017. године
Датум: 6.10.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon