Јавна набавка електроматеријала, број МВ-18-Д-00/18

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-18-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.07.2018. године. Рок за подношење понуда: 23.07.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=192081. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.07.2018. године Конкурсна документација Објављено 13.07.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.07.2018. године
Датум: 13.7.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/18

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/18 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 10.07.2018. године
Датум: 10.7.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-17-Д-00/18

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-17-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.07.2018. године. Рок за подношење понуда: 12.07.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 04.07.2018. године Конкурсна документација Објављено 04.07.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 09.07.2018. године
Датум: 4.7.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка штампача, број ВН-07-Д-00/18

Јавна набавка штампача, број ВН-07-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.05.2018. године. Рок за подношење понуда: 27.06.2018. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 29.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 28.05.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 22.06.2018. године Измењена конкурсна документација Објављено 22.06.2018. године Обавештење о продужењу рока Објављено 22.06.2018. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено…
Датум: 28.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-16-Д-00/18

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-16-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 04.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 25.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 25.05.2018. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 31.05.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 13.06.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.06.2018. године
Датум: 25.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-06-Д-00/18

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-06-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 14.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 15.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 15.05.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 21.06.2018. године
Датум: 15.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-14-Д-00/18

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-14-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 21.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 11.05.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 04.06.2018. године Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 12.06.2018. године Одлука о обустави поступка Објављено 28.06.2018. године Обавештење о обустави поступка Објављено 05.07.2018. године
Датум: 11.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка резервних делова и пнеуматика за теретна и путничка возила, број ВН-06-Д-60/18

Јавна набавка резервних делова и пнеуматика за теретна и путничка возила, број ВН-06-Д-60/18 Датум објављивања позива за подношење пријава: 08.05.2018. године. Рок за подношење пријава: 07.06.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187013. Овде можете преузети документа: Позив за подношење пријава Објављено 08.05.2018. године Конкурсна документација Објављено 08.05.2018. године Одлука о признавању квалификације Објављено 21.06.2018. године Обавештење о признавању квалификације Објављено 02.07.2018. године Позив за подношење понуда за Партију 2 -…
Датум: 8.5.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-13-Д-00/18

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-13-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.04.2018. године. Рок за подношење понуда: 10.05.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185604. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 30.04.2018. године Одлука о додели уговора за Партију 1 и Партију 3 Објављено 14.05.2018. године Одлука о обустави поступка за Партију 2 Објављено 14.05.2018. године Обавештење о обустави поступка за Партију…
Датум: 30.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка ручног и електричног алата, број МВ-12-Д-00/18

Јавна набавка ручног и електричног алата, број МВ-12-Д-00/18 Датум објављивања позива за подношење понуда: 18.04.2018. године. Рок за подношење понуда: 30.04.2018. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185604. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 18.04.2018. године Конкурсна документација Објављено 18.04.2018. године Одлука о додели уговора Објављено 10.05.2018. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 28.05.2018. године
Датум: 18.4.2018| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon