Јавна набавка резервних делова и елемента за надоградњу S&B система за контролу улаза и излаза возила и наплату паркинга (Public procurement of spare parts and components for the upgrade of S&B system), број ВН-01-Д-40/17

Јавна набавка резервних делова и елемента за надоградњу S&B система за контролу улаза и излаза возила и наплату паркинга (Public procurement of spare parts and components for the upgrade of S&B system), број ВН-01-Д-40/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 06.03.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152146. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Invitation…
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка заштитне и радне одеће, заштитне, радне и модне обуће и опреме за раднике предузећа, број ВН-03-Д-00/17

Јавна набавка заштитне и радне одеће, заштитне, радне и модне обуће и опреме за раднике предузећа, број ВН-03-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1349418. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 20.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 20.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 27.02.2017. године Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 Објављено 07.03.2017….
Датум: 20.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка видео опреме, број ВН-02-Д-00/17

Јавна набавка видео опреме, број ВН-02-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.02.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152062. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 19.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 19.01.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 27.01.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 30.01.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 30.01.2017. године Додатна појашњења бр. 3 и бр. 4 Објављено 02.02.2017. године Одлука о додели…
Датум: 19.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-02-Д-00/17

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-02-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 26.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1345585. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 16.01.2017. године Конкурсна документација Објављено 16.01.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 18.01.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 18.01.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 20.01.2017. године Друга измена конкурсне документације Објављено 20.01.2017. године Обавештење о продужењу рока за достављање…
Датум: 16.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка браварског материјала, број МВ-03-Д-00/17

Јавна набавка браварског материјала, број МВ-03-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 16.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 26.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151819. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 16.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 16.01.2017. године Oдлука о додели уговора  Објављено 31.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 13.02.2017. године
Датум: 16.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-01-Д-00/17

Јавна набавка средстава за отапање снега и леда, број МВ-01-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 05.01.2017. године. Рок за подношење понуда: 16.01.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1338376. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 05.01.2017. године Конкурсна документација  Објављено 05.01.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 18.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 25.01.2017. године
Датум: 5.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка рачунара, бр. 15/16

Јавна набавка рачунара, бр. 15/16 Напомена: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.01.2017. године
Датум: 4.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка метли, бр. 19/16

Јавна набавка метли, бр. 19/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору Објављено 04.01.2017. године
Датум: 4.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Колонијалне робе, бр. 6/16

Јавна набавка Колонијалне робе, бр. 6/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 04.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 04.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 04.01.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 8  Објављено 04.01.2017….
Датум: 4.1.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала – алуминијумска и ПВЦ столарија, број МВ-18-Д-00/16

Јавна набавка грађевинског материјала – алуминијумска и ПВЦ столарија, број МВ-18-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 23.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1318633. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 13.12.2016. године Конкурсна документација  Објављено 13.12.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 30.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 16.01.2017. године
Датум: 13.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon