Јавна набавка грађевинског материјала – алуминијумска и ПВЦ столарија, број МВ-18-Д-00/16

Јавна набавка грађевинског материјала – алуминијумска и ПВЦ столарија, број МВ-18-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 23.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1318633. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 13.12.2016. године Конкурсна документација  Објављено 13.12.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 30.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 16.01.2017. године
Датум: 13.12.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 28.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1302390. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 28.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 28.11.2016. године Измењена конкурсна документација  Објављено 02.12.2016. године Додатно појашњење  Објављено 02.12.2016. године Одлука о додели уговора Партија 1 и 2  Објављено 17.01.2017. године Обавештење о…
Датум: 28.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 26.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=148505. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 25.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 25.11.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 27.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 30.12.2016. године
Датум: 25.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 15.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=147622&idp=147618&vz=2. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 15.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 15.11.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 23.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 04.01.2017. године
Датум: 15.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 24.11.2016. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 25.11.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1286966. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 14.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 14.11.2016. године Обавештење о продужењу рока  Објављено 22.11.2016. године Измењена конкурсна документација  Објављено 22.11.2016. године Одлука о додели уговора за Партију 1 и Партију…
Датум: 14.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 21.11.2016. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 22.11.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1283480. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 09.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 09.11.2016. године Измењена конкурсна документација  Објављено 14.11.2016. године Додатно појашњење  Објављено 14.11.2016. године Обавештење о продужењу рока  Објављено 14.11.2016. године Одлука о…
Датум: 9.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 05.12.2016. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 06.12.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1279636. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 04.11.2016. године Конкурсна документација  Објављено 04.11.2016. године Обавештење о продужењу рока  Објављено 28.11.2016. године Измењена конкурсна документација  Објављено 28.11.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 20.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено…
Датум: 4.11.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.10.2016. године. Рок за подношење понуда: 23.11.2016. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=145876. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда  Објављено 24.10.2016. године Конкурсна документација  Објављено 24.10.2016. године Додатно појашњење бр. 1  Објављено 18.11.2016. године Додатно појашњење бр. 2  Објављено 18.11.2016. године Додатно појашњење бр. 3  Објављено 18.11.2016. године Одлука о додели уговора  Објављено 02.12.2016. године Обавештење о закљученом уговору  Објављено 21.12.2016….
Датум: 24.10.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 11.10.2016. године
Датум: 11.10.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 11.10.2016. године
Датум: 11.10.2016| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon