Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-17-Д-00/17

Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-17-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 31.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 12.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169319 Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 31.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 31.08.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 14.09.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 14.09.2017. године
Датум: 31.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-15-Д-60/17

Јавна набавка контејнера канцеларијског типа са санитарном просторијом и надстрешницом, број МВ-15-Д-60/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 07.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1599132. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.08.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 12.09.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 18.09.2017. године
Датум: 28.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-14-Д-00/17

Јавна набавка аутофарбарског материјала и помоћног прибора, број МВ-14-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 11.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 21.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167995. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 11.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 11.08.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 17.08.2017. године Одлука о обустави поступка Објављено 23.08.2017. године Обавештење о обустави поступка Објављено 23.08.2017. године
Датум: 11.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-19-Д-00/17

Јавна набавка активне серверске и комуникационе опреме, број ВН-19-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.08.2017. године. Рок за подношење понуда: 11.09.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167883. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.08.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.08.2017. године Oдлука о додели уговора Објављено 15.09.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 06.10.2017. године
Датум: 10.8.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, број ВН-18-Д-00/17

Јавна набавка погонских горива за моторна возила, број ВН-18-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 28.08.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 30.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167054. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.07.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.08.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 24.08.2017. године Обавештење о продужењу рока Објављено 24.08.2017….
Датум: 28.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/17

Јавна набавка прибора за одржавање хигијене, бр. 2/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 28.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 03.10.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 03.10.2017. године
Датум: 28.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/17

Јавна набавка папирне галантерије за одржавање личне хигијене, бр. 3/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору  Објављено 25.07.2017. године
Датум: 25.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/17

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, бр. 1/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 2  Објављено 14.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 4  Објављено 18.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 25.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору -…
Датум: 14.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Система апликација наплате на улицама и гаражама, број ВН-17-Д-00/17

Јавна набавка Система апликација наплате на улицама и гаражама, број ВН-17-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 13.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 14.08.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=165780. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 13.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 13.07.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 30.08.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 18.10.2017. године
Датум: 13.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-13-Д-00/17

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-13-Д-00/17 Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.07.2017. године. Рок за подношење понуда: 20.07.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 21.07.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=165450. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 10.07.2017. године Конкурсна документација Објављено 10.07.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 18.07.2017. године Обавештење о продужењу рока Објављено 18.07.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 27.07.2017….
Датум: 10.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon