Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/17

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 9/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 3  Објављено 04.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  Објављено 04.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 8  Објављено 04.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 9  Објављено…
Датум: 4.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/17

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/17 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у циљу закључења оквирног споразума. Овде можете преузети документа: Обавештење о закљученом уговору – Партија 1  Објављено 04.07.2017. године
Датум: 4.7.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка лиценци за САП и оптимизација имплементираних функционалности модула за продају и дистрибуцију, број ВН-14-Д-00/17

Јавна набавка лиценци за САП и оптимизација имплементираних функционалности модула за продају и дистрибуцију, број ВН-14-Д-00/17 Датум објављивања позива: 30.06.2017. године. Рок за подношење понуда: 31.07.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1541024. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 30.06.2017. године Конкурсна документација Објављено 30.06.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 11.08.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 30.08.2017. године
Датум: 30.6.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-12-Д-00/17

Јавна набавка наставних средстава за акцију „Ђачко паркинг место“, број МВ-12-Д-00/17 Датум објављивања позива: 28.06.2017. године. Рок за подношење понуда: 07.07.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=164519. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.06.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.06.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 13.07.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 Објављено 01.08.2017. године Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 Објављено 02.08.2017. године
Датум: 28.6.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и уградња роло и сегментних врата, број ВН-16-Д-40/17

Јавна набавка и уградња роло и сегментних врата, број ВН-16-Д-40/17 Датум објављивања позива: 17.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 16.06.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 19.06.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1485497. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 17.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 17.05.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 19.05.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 26.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 26.05.2017. године Додатно појашњење…
Датум: 17.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-11-Д-00/17

Јавна набавка електроматеријала, број МВ-11-Д-00/17 Датум објављивања позива: 09.05.2017. године. Рок за подношење понуда: 19.05.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 22.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=160118. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 09.05.2017. године Конкурсна документација Објављено 09.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 12.05.2017. године Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Објављено 12.05.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 15.05.2017. године Одлука о додели уговора Објављено…
Датум: 9.5.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број ВН-15-Д-00/17

Јавна набавка и замена рекламних паноа и израда и монтажа табли са услугама штампања и набавка промотивног материјала, број ВН-15-Д-00/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1465246. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 16.05.2017. године Додатно појашњење бр. 2 Објављено 17.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 17.05.2017. године Додатно…
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка мрежне пасивнe опремe, број ВН-11-Д-00/17

Јавна набавка мрежне пасивнe опремe, број ВН-11-Д-00/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 31.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159345. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 07.06.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 20.06.2017. године
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка палетара на електрични погон, број ВН-13-Д-50/17

Јавна набавка палетара на електрични погон, број ВН-13-Д-50/17 Датум објављивања позива: 28.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Нови рок за подношење понуда: 30.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=159322. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 28.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 28.04.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.05.2017. године Измењена конкурсна документација Објављено 24.05.2017. године Обавештење о продуженом року Објављено 24.05.2017. године Одлука о додели уговора Објављено…
Датум: 28.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорука виљушкара на електрични погон, број ВН-12-Д-50/17

Јавна набавка и испорука виљушкара на електрични погон, број ВН-12-Д-50/17 Датум објављивања позива: 27.04.2017. године. Рок за подношење понуда: 29.05.2017. године, 11.00 часова. Портал јавних набавки Београда: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1463200. Овде можете преузети документа: Позив за подношење понуда Објављено 27.04.2017. године Конкурсна документација Објављено 27.04.2017. године Додатно појашњење бр. 1 Објављено 08.05.2017. године Одлука о додели уговора Објављено 02.06.2017. године Обавештење о закљученом уговору Објављено 16.06.2017. године
Датум: 27.4.2017| Категорија: Јавне набавке, Добра|
Facebook IconYouTube IconTwitter Icon