Резервација паркинг места

Услуга Цена
За коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила одређеног корисника дневно
- Од 07 до 17 часова за једно паркинг место за паркирање путничког возила 1132.86
- Од 00 до 24 часа за једно паркинг место за паркирање путничког возила 3765.00
- Од 00 до 24 часа за једно паркинг место за хотеле за паркирање путничког возила 1129.50