дебитна-паркинг-картица-предња-страна-линк-за-wеб1

Дебитна паркинг картица

Дебитна паркинг картица је новчана вредносна картица, која у исто време омогућава корисницима улазак-излазак са паркиралишта без одласка на благајну, при чему се вредност дебитне паркинг картице умањује за време проведено на паркиралишту.
Коришћењем ове картице поједностављен је и убрзан улазак и излазак са паркиралишта (не користи се готов новац, већ средства депонована на картици).
За куповину дебитне картице неопходно је поднети захтев:
 • електронски захтев
 • Захтев за куповину дебитне картице и уплатницу корисници (физичка лица) могу преузети на доле наведеним објектима или у корисничком сервису.
Дебитна паркинг картица важи на следећим објектима ЈКП „Паркинг сервис“:
 • Гаража „ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ“ – Улица Обилићев венац бр. 14-16
 • Гаража „АЕРОДРОМ“ – Комплекс аеродрома „Никола Тесла“
 • Гаража „МАСАРИКОВА“ – Улица Масарикова бр. 4
 • Гаража „ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ“ – Улица краљице Наталије бр. 13
 • Гаража „ПИОНИРСКИ ПАРК“ – Улица Драгослава Јовановића бр. 2
 • Гаража „ВУКОВ СПОМЕНИК“ – угао улица Краљице Марије и Рузвелтове
 • Гаража „ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА“ – Улица Др Александра Костића бр. 15
 • Гаража „БОТАНИЧКА БАШТА“ – Улица војводе Добрњца бр. 10
 • Паркиралиште „КАПЕТАНИЈА“ – Кеј Ослобођења бр. 8
 • Паркиралиште „ВИШКА“ – Улица Максима Горког бр. 2
 • Паркиралиште „ПОЛИТИКА“ – Улица Македонска бр. 29
 • Паркиралиште „КАМЕНИЧКА“ – Улица Каменичка бр. 8
 • Паркиралиште „ДОЊИ ГРАД“ – Улица Карађорђева бр. 2-4
 • Паркиралиште „КАЛЕМЕГДАН“ – Улица Мали Калемегдан бб
 • Паркиралиште „ЧУКАРИЦА“ – Шумадијски трг, испред СО Чукарица
 • Паркиралиште „ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА“ – Улица Живка Давидовића бб
 • Паркиралиште „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“ – Улица Тадеуша Кошћушка бр. 63
 • Паркиралиште „САВА ЦЕНТАР“ – Улица Милентија Поповића бр. 9
 • Паркиралиште „СИМПО“ – Улица Хаџи Николе Живковића бр. 8
 • Паркиралиште „СЛАВИЈА“ – Улица Проте Матеје бр. 1 и 2
 • Паркиралиште „АЕРОДРОМ“ – комплекс Аеродрома „Никола Тесла“
 • Паркиралиште „ВМА“ – Улица Црнотравска бр. 17
Приликом подношења захтева за куповину дебитне паркинг картице, корисник уписује жељени износ кредита (максимални износ 9.000,00 дин.)
 • Куповином дебитне паркинг картице са износом од 3.000,00 динара добијате додатних 150,00 динара.
 • Куповином дебитне паркинг картице са износом од 5.000,00 динара добијате додатних 500,00 динара.
Рок важења дебитне паркинг картице је годину дана.
При преузимању дебитне паркинг картице добија се упутство о коришћењу.
За више информација можете се обратити корисничком сервису на број телефона +381 11 30 35 400.