Гараже и паркиралишта

ЈКП „Паркинг сервис“ управља са 9 јавних гаража, капацитета око 3150 паркинг места и 18 паркиралишта, која се налазе у ужем и ширем градском језгру, на којима је корисницима на располагању око 6000 паркинг места.

Паркирање у гаражама

  • плаћа се по започетом сату или путем месечне претплате, а у зависности од тога за који вид услуге се корисник (физичко или правно лице) одлучи. У гаражи „Аеродром” постоји могућност једнократног седмодневног паркирања.

Паркирање на паркиралиштима

  • плаћа се по започетом сату, али постоји и више опција месечне претплате. На паркиралишту „Ада Циганлија“ паркирање се плаћа једнократно.
На паркиралишту „ВМА“, паркирање до 30 минута је бесплатно за све кориснике.

Особе са инвалидитетом

  • имају право на три часа бесплатног паркирања у свим гаражама и на свим паркиралиштима. На паркиралишту „ВМА“ паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је првих 8 часова.