Паркиралиште „Симпо“

Број тренутно слободних паркинг места: 24
Адреса: Хаџи Николе Живковића бр. 8
Број паркинг места за аутомобиле: 79
  • за возила инвалида: 1
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 90.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа. 1100.00
Месечна претплата 06.30-21.30 часова 6000.00
Месечна претплата 00-24 часа 9000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
Напомена:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалима, према важећем ценовнику;
  • Услуга паркирања по започетом часу може се платити и дебитном паркинг картицом;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате плаћа се по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 16 часова;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом сату;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила, према важећем ценовнику;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.