Гаража „Аеродром“

Број тренутно слободних паркинг места: 179
Адреса: Комплекс Аеродрома
Број паркинг места за аутомобиле: 528
  • за возила инвалида: 3
Спратност: Су+Пр+2
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји обједињени светлећи знак за паркиралиште „Аеродром“ и гаражу „Аеродром“ који даје информацију о попуњености паркиралишта и гараже.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 65.00
Једнокрaтно седмодневно пaркирaње 3965.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa 00-24 чaсa (огрaничен кaпaцитет) 6885.00
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се пре преузимања возила, по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услуга паркирања по започетом часу може се платити дебитном паркинг картицом;
  • Право на једнократно седмодневно паркирање, корисник стиче након непрекидног паркирања возила у гаражи „Аеродром“ у трајању од 61 час;
  • За возило које прекорачи седмодневно (једнократно) паркирање у гаражи „Аеродром“, доплата се врши по започетом часу. Уколико корисник прекорачи 61. час у другој и свакој следећој недељи, аутоматски се обрачунава седмодневно паркирање;
  • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.