Гаража са резервисаним паркинг местима „Центротекстил“

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 181
Број паркинг места за аутомобиле: 40
Број паркинг места за мотоцикле: 31
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
Паркинг место за моторе 1320.00
Пaркинг место зa путничкa возилa физичких лицa 5000.00
Паркинг место за путничка возила правних лица 5650.00
Напомена:
  • Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.