Начини плаћања

Постоји неколико видова плаћања услуге паркирања у јавним гаражама и на паркиралиштима:
  1. ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ
   1. готовином код наплатне кућице или аутомата, према важећем ценовнику
   2. платним картицама
   3. дебитном паркинг картицом на рампи
  2. ДНЕВНО ПАРКИРАЊЕ – предвиђено за паркиралиште „Ада Циганлија”. Представља повољнију цену паркирања.
  3. НЕДЕЉНО ПАРКИРАЊЕ – у гаражи на аеродрому „Никола Тесла” постоји посебна врста седмодневног паркирања на коју корисник стиче право након непрекидног паркирања возила у гаражи у трајању од 61 час. Уколико корисник прекорачи 61. час у другој и свакој следећој недељи, аутоматски се обрачунава седмодневно паркирање.
  4. ПОСЛОВНА ТАРИФА – посебна врста услуге која се примењује само у гаражама „Масарикова”, „Зелени венац” и „Пионирски парк” омогућава запосленима у центру града да паркирају своје возило по повољнијој цени.
  5. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
    1. закуп паркинг места – подразумева резервацију једног одређеног паркинг места у гаражи, а према важећем ценовнику.
    2. претплата у гаражи – подразумева повољнију цену за месец дана паркирања у гаражи, где корисник може заузети било које, за ту намену предвиђено, паркинг место.