Паркиралиште „Аеродром“

Број тренутно слободних паркинг места: 357
Адреса: Комплекс Аеродрома
Број паркинг места за аутомобиле: 478
  • за возила инвалида: 3
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)
Додатне информације: Постоји обједињени светлећи знак за паркиралиште „Аеродром“ и гаражу „Аеродром“ који даје информацију о попуњености паркиралишта и гараже.
Постоје 2 станице за плаћање.

Ценовник

Услуга Цена
За сваки започети час 100.00
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услуга паркирања по започетом часу може се платити дебитном паркинг картицом;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.