Паркиралиште „Вишка“

Број тренутно слободних паркинг места: 36
Адреса: Максима Горког бр. 2, испред СО Врачар
Број паркинг места за аутомобиле: 47
  • за возила инвалида: 1
Спратност: Пр
Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Ценовник

Услуга Цена
За први започети час 80.00
За други започети час 90.00
За сваки следећи започети час 100.00
Дневно једнократно паркирање 1500.00
Месечна претплата за путничка возила правних лица са седиштем у кругу паркиралишта (у Курсулиној улици 38-42) од 00-24 часа 8400.00
Месечнa претплaтa зa путничкa возилa 00-24 чaсa 14000.00
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа 5000.00
Уколико сте заинтересовани за коришћење услуге месечне претплате, захтев можете поднети овде.  
Напомене:
  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услуга паркирања по започетом часу може се платити дебитном паркинг картицом;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 15 часова;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.