Историјат

Скупштина града Београда основала је 1972. године „Паркинг сервис“ као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта Београд, а данашњи облик и име предузеће је добило 1992. године.

Једно од најуспешнијих београдских предузећа „Паркинг сервис“ основала је 1972. године Скупштина града Београда као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта. У складу са ондашњим саобраћајним потребама, требало је да се обезбеди и уреди простор за паркирање у најфреквентнијим деловима града. Задатак овог предузећа био је (и остао) одржавање и експлоатација јавних гаража и паркиралишта на територији Београда. Предузеће је имало 60-так запослених и располагало је са три гараже – „Обилићев венац”, „Зелени венац” и „Аеродром” и неколико возила „рањо” (ragno) чувене фирме „Изоли” („Isolli”), чији се назив „паук” сачувао до данас.

Предузеће је назив, али не и делатност, мењало неколико пута, а данашњи облик и име добија 1992. године када је решењем Скупштине града Београда организовано као Јавно комунално предузеће.

Концепт, који „Паркинг сервис” примењује последњих година у решавању проблема паркирања у Београду, донео је углед овом предузећу и наишао на добар пријем широм земље. Стручњаци ЈКП „Паркинг сервис “ израдили су идејне пројекте за регулацију система паркирања у Суботици, Аранђеловцу, Панчеву, Врњачкој бањи, Зајечару и Крагујевцу, а протокол о сарадњи потписан је са ЈП „Градски паркинг“ из Скопља.

Данас, ЈКП „Паркинг сервис“ користи и одржава око 35.000 паркинг места. Од овог броја, 25.000 налази се под режимом наплате у зонираном подручју, док се 10.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.

Системом познатим под називом „паук-видео надзор“, имплементираним 2011. године, омогућено је брже реаговање на терену и ефикасније преношење возила, као и одређивање приоритета при преносу непрописно паркираних возила.