Историјат

Скупштина града Београда основала је 1972. године „Паркинг сервис“ као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта Београд, а данашњи облик и име предузеће је добило 1992. године.

Једно од најуспешнијих београдских предузећа „Паркинг сервис“ основала је 1972. године Скупштина града Београда као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта. У складу са ондашњим саобраћајним потребама, требало је да се обезбеди и уреди простор за паркирање у најфреквентнијим деловима града.

Задатак овог предузећа био је (и остао) одржавање и експлоатација јавних гаража и паркиралишта на територији Београда. Предузеће је имало 60-так запослених и располагало је са три гараже – „Обилићев венац”, „Зелени венац” и „Аеродром” и неколико возила „рањо” (ragno) чувене фирме „Изоли” („Isolli”), чији се назив „паук” сачувао до данас.

Предузеће је назив, али не и делатност, мењало неколико пута, а данашњи облик и име добија 1992. године када је решењем Скупштине града Београда организовано као Јавно комунално предузеће.

Београд се ширио, број возила повећавао, па се 2003. године указала потреба за увођењем Зонског система паркирања. Центар града подељен је на црвену, жуту и зелену зону, а паркирање је ограничено на један, два или три часа, те је тиме постигнута добра изменљивост паркираних возила и омогућено паркирање већег броја возила.

Системом познатим под називом „паук-видео надзор“, имплементираним 2011. године, омогућено је брже реаговање на терену и ефикасније преношење возила, као и одређивање приоритета при преносу непрописно паркираних возила.

У једном од фреквентијих делова града, 2016. године уведен је Систем паркинг сензора, путем кога возачи брже и лакше долазе до слободних паркинг места.

Концепт, који „Паркинг сервис” примењује последњих година у решавању проблема паркирања у Београду, донео је углед овом предузећу и наишао на добар пријем широм земље. Стручњаци ЈКП „Паркинг сервис“ израдили су идејне пројекте за регулацију система паркирања у Суботици, Аранђеловцу, Панчеву, Врњачкој бањи, Зајечару и Крагујевцу, а протокол о сарадњи потписан је са ЈП „Градски паркинг“ из Скопља.

Данас, ЈКП „Паркинг сервис“ користи и одржава око 35.000 паркинг места. Од овог броја, 25.000 налази се под режимом наплате у зонираном подручју, док се 10.000 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.