Четвртак 30. март 2017 / 01:47

Јавне набавке

Обавеза Наручиоца је да огласе из члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту: ЗЈН), објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, сходно члану 57. ЗЈН, а дужност да у складу са чланом 62. ЗЈН истовремено са објавом позива за подношење понуда објави и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са наведеним јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у својству Наручиоца ОБЈАВЉУЈЕ:

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу [...]

Јавна набавка Прибора за одржавање хигијене, бр. 11/16

Јавна набавка Прибора за одржавање хигијене, бр. 11/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу [...]

Јавна набавка Папирне галантерије, бр. 9/16

Јавна набавка Папирне галантерије, бр. 9/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка Енергената, бр. 3/16

Јавна набавка Енергената, бр. 3/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у [...]

Јавна набавка Microsoft лиценци, бр. 16/16

Јавна набавка Microsoft лиценци, бр. 16/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 2/16

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 2/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка обарајућих стубића и рампи, резервних делова за обарајуће стубиће, рампе и потапајуће стубиће, број МВ-16-Д-00/16

Јавна набавка обарајућих стубића и рампи, резервних делова за обарајуће стубиће, рампе и потапајуће стубиће, број МВ-16-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење [...]

Јавна набавка електро агрегата за паркиралишта, број МВ-15-Д-00/16

Јавна набавка електро агрегата за паркиралишта, број МВ-15-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.09.2016. године. Рок за подношење понуда: 30.09.2016. [...]

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/16

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-14-Д-00/16

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-14-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 29.06.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 14.12.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број набавке ВН-20-У-00/16/П

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава, број ВН-20-У-00/16/П Датум објављивања обавештења: 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.11.2016. [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. [...]

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 01.11.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16 Датум [...]

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед, број ВН-04-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед возила, број ВН-04-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.09.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.09.2016. године. Рок за подношење понуда: 04.10.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда [...]

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.08.2016. [...]

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-09-У-40/16

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-09-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 12.08.2016. године. Рок за подношење понуда: 22.08.2016. године, [...]

Јавна набавка радова – санација и реконструкција „спринклер“ система у гаражи „Пионирски парк“, број 14-00-Р-04/15

Јавна набавка радова – санација и реконструкција „спринклер“ система у гаражи „Пионирски парк“, број 14-00-Р-04/15 Датум објављивања позива за подношење понуда : [...]

Јавна набавка грађевинских радова на санацији и изградњи подлоге за индуктивне петље на паркиралиштима – број МВ-03-Р-40/15

Јавна набавка грађевинских радова на санацији и изградњи подлоге за индуктивне петље на паркиралиштима - број МВ-03-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење [...]

Јавна набавка радова на ограђивању фаст парка Вишка – број МВ-02-Р-40/15

Јавна набавка радова на ограђивању фаст парка Вишка - број МВ-02-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.04.2015. године. Рок за [...]

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе јавну набавку радова на санацији и конструкцији вишеетажних паркинг простора (ВЕПП) и гаража са резервисаним паркинг местима

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе јавну набавку радова на санацији и конструкцији вишеетажних паркинг простора (ВЕПП) и гаража са резервисаним паркинг местима [...]

Јавна набавка радова на кровном покривачу – број набавке МВ-01-Р-40/15

Јавна набавка радова на кровном покривачу - број набавке МВ-01-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.02.2015. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка радова на санацији и замени цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице – број 02-50-Р-02/14П

Јавна набавка радова на санацији и замени цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице - број 02-50-Р-02/14П [...]

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објаката у првој фази квалификационог поступка, бр. 07-00-Р-03/15

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објаката у првој фази квалификационог поступка - бр. 07-00-Р-03/15 Датум [...]

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 23.01.2015. [...]

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији – број набавке 06-00-Р-02/15

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији - број набавке 06-00-Р-02/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 22.01.2015. године. Рок за [...]

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ – број набавке МВ-04-Р-40/14

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ - број набавке МВ-04-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.10.2014. године. Рок [...]

Facebook IconYouTube IconTwitter Icon