Понедељак 29. мaj 2017 / 23:55

Јавне набавке

Обавеза Наручиоца је да огласе из члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту: ЗЈН), објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, сходно члану 57. ЗЈН, а дужност да у складу са чланом 62. ЗЈН истовремено са објавом позива за подношење понуда објави и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са наведеним јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у својству Наручиоца ОБЈАВЉУЈЕ:

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.11.2016. [...]

28.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 26.12.2016. године, 11.00 [...]

25.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 15.11.2016. [...]

15.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 24.11.2016. године, 11.00 [...]

14.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.11.2016. године. Рок за [...]

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 05.12.2016. године, 11.00 [...]

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.10.2016. године. Рок за подношење понуда: 23.11.2016. године, 11.00 [...]

24.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке [...]

11.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване [...]

11.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу [...]

Јавна набавка услуге осигурања имовине, запослених и осигурање из делатности, број ВН-24-У-00/16

Јавна набавка услуге осигурања имовине, запослених и осигурање из делатности, број ВН-24-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 09.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.01.2017. [...]

Јавна набавка услуге сервисирања возила „ŠKODA” у овлашћњном сервису, број ВН-25-У-00/16

Јавна набавка услуге сервисирања возила „ŠKODA” у овлашћњном сервису, број ВН-25-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 08.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.01.2017. године, [...]

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-23-У-30/16

Јавна набавка услуге oдржавања програмског пакета „Паркинг офис“, број ВН-23-У-30/16 Датум објављивања обавештења: 05.12.2016. године. Рок за подношење понуда: 08.12.2016. године, 11.00 [...]

Јавна набавка услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број ВН-20-У-00/16

Јавна набавка услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број ВН-20-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 21.11.2016. године. [...]

Јавна набавка услуге интеграције Eнтерво ПОС-а са ПОС терминалом банке са провизијом за наплату путем ПОС терминала, број ВН-17-У-00/16

Јавна набавка услуге интеграције Eнтерво ПОС-а са ПОС терминалом банке са провизијом за наплату путем ПОС терминала, број ВН-17-У-00/16 Датум објављивања обавештења: [...]

Јавна набавка услуге израде Aнализе објеката у изградњи, број ВН-21-У-00/16

Јавна набавка услуге израде Aнализе објеката у изградњи, број ВН-21-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 16.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 16.12.2016. године, 11.00 [...]

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 14.12.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број набавке ВН-20-У-00/16/П

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава, број ВН-20-У-00/16/П Датум објављивања обавештења: 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.11.2016. [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. [...]

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 01.11.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка радова на повезивању топловода – број набавке 05-40-Р-01/15

Јавна набавка радова на повезивању топловода - број набавке 05-40-Р-01/15 Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.05.2015. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка радова – санација и реконструкција „спринклер“ система у гаражи „Пионирски парк“, број 14-00-Р-04/15

Јавна набавка радова – санација и реконструкција „спринклер“ система у гаражи „Пионирски парк“, број 14-00-Р-04/15 Датум објављивања позива за подношење понуда : [...]

Јавна набавка грађевинских радова на санацији и изградњи подлоге за индуктивне петље на паркиралиштима – број МВ-03-Р-40/15

Јавна набавка грађевинских радова на санацији и изградњи подлоге за индуктивне петље на паркиралиштима - број МВ-03-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење [...]

Јавна набавка радова на ограђивању фаст парка Вишка – број МВ-02-Р-40/15

Јавна набавка радова на ограђивању фаст парка Вишка - број МВ-02-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.04.2015. године. Рок за [...]

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе јавну набавку радова на санацији и конструкцији вишеетажних паркинг простора (ВЕПП) и гаража са резервисаним паркинг местима

Претходно обавештење о намери наручиоца да спроведе јавну набавку радова на санацији и конструкцији вишеетажних паркинг простора (ВЕПП) и гаража са резервисаним паркинг местима [...]

Јавна набавка радова на кровном покривачу – број набавке МВ-01-Р-40/15

Јавна набавка радова на кровном покривачу - број набавке МВ-01-Р-40/15 Датум објављивања позива за подношење понуда: 20.02.2015. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка радова на санацији и замени цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице – број 02-50-Р-02/14П

Јавна набавка радова на санацији и замени цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице - број 02-50-Р-02/14П [...]

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објаката у првој фази квалификационог поступка, бр. 07-00-Р-03/15

Јавна набавка грађевинских радова у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објаката у првој фази квалификационог поступка - бр. 07-00-Р-03/15 Датум [...]

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 23.01.2015. [...]

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији – број набавке 06-00-Р-02/15

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији - број набавке 06-00-Р-02/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 22.01.2015. године. Рок за [...]

Facebook IconYouTube IconTwitter Icon