Понедељак 29. мaj 2017 / 23:54

Јавне набавке

Обавеза Наручиоца је да огласе из члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту: ЗЈН), објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, сходно члану 57. ЗЈН, а дужност да у складу са чланом 62. ЗЈН истовремено са објавом позива за подношење понуда објави и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са наведеним јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у својству Наручиоца ОБЈАВЉУЈЕ:

Јавна набавка Прибора за одржавање хигијене, бр. 11/16

Јавна набавка Прибора за одржавање хигијене, бр. 11/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу [...]

Јавна набавка Папирне галантерије, бр. 9/16

Јавна набавка Папирне галантерије, бр. 9/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка Енергената, бр. 3/16

Јавна набавка Енергената, бр. 3/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен у [...]

Јавна набавка Microsoft лиценци, бр. 16/16

Јавна набавка Microsoft лиценци, бр. 16/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 2/16

Јавна набавка канцеларијског материјала, бр. 2/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка обарајућих стубића и рампи, резервних делова за обарајуће стубиће, рампе и потапајуће стубиће, број МВ-16-Д-00/16

Јавна набавка обарајућих стубића и рампи, резервних делова за обарајуће стубиће, рампе и потапајуће стубиће, број МВ-16-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење [...]

Јавна набавка електро агрегата за паркиралишта, број МВ-15-Д-00/16

Јавна набавка електро агрегата за паркиралишта, број МВ-15-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.09.2016. године. Рок за подношење понуда: 30.09.2016. [...]

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/16

Јавна набавка електричне енергије, бр. 4/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки спровођен [...]

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-14-Д-00/16

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију, број МВ-14-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 29.06.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка УПС уређаја, број ВН-19-Д-00/16

Јавна набавка УПС уређаја, број ВН-19-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 13.06.2016. године. Рок за подношење понуда: 13.07.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16 Датум [...]

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед, број ВН-04-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед возила, број ВН-04-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.09.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.09.2016. године. Рок за подношење понуда: 04.10.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда [...]

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.08.2016. [...]

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-09-У-40/16

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-09-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 12.08.2016. године. Рок за подношење понуда: 22.08.2016. године, [...]

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-14-У-00/16

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-14-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.08.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу подземне јавне гараже Кнеза Милоша, број ВН-15-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу подземне јавне гараже Кнеза Милоша, број ВН-15-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : [...]

Јавна набавка услуга едукације ученика првог разреда основних школа о безбедности деце у саобраћају, у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-08-У-00/16

Јавна набавка услуга едукације ученика првог разреда основних школа о безбедности деце у саобраћају, у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број [...]

Јавна набавка услуга сервисирања возила „ДАФ” у облашћеном сервису, број ВН-13-U-60/16

Јавна набавка услуга сервисирања возила „ДАФ” у облашћеном сервису, број ВН-13-У-60/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 15.07.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ – број набавке МВ-04-Р-40/14

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ - број набавке МВ-04-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.10.2014. године. Рок [...]

Јавна набавка радова – детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте – број набавке 03-50-Р-01/14

Јавна набавка радова - детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте - број набавке 03-50-Р-01/14 [...]

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова – број набавке МВ-03-Р-40/14

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова - број набавке МВ-03-Р-40/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.09.2014. године. [...]

Јавна набавка радова – санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице – број набавке 04-50-Р-02/14

Јавна набавка радова - санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице - број набавке 04-50-Р-02/14  [...]

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика“ – број набавке МВ-02-Р-00/14

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика" - број набавке МВ-02-Р-00/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: [...]

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан“ – број набавке МВ-01-Р-40/14

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан" - број набавке МВ-01-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2014. [...]

Facebook IconYouTube IconTwitter Icon