Четвртак 30. март 2017 / 01:47

Јавне набавке

Обавеза Наручиоца је да огласе из члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту: ЗЈН), објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, сходно члану 57. ЗЈН, а дужност да у складу са чланом 62. ЗЈН истовремено са објавом позива за подношење понуда објави и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са наведеним јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у својству Наручиоца ОБЈАВЉУЈЕ:

Јавна набавка УПС уређаја, број ВН-19-Д-00/16

Јавна набавка УПС уређаја, број ВН-19-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 13.06.2016. године. Рок за подношење понуда: 13.07.2016. године, [...]

Јавна набавка набавка пнеуматика за путничка и теретна возила, број ВН-18-Д-60/16

Јавна набавка набавка пнеуматика за путничка и теретна возила, број ВН-18-Д-60/16 Датум објављивања позива за подношење пријава : 07.06.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка и уградња система за дојаву пожара у објектима „Милешевска” и „Краљице Марије”, број МВ-12-Д-00/16

Јавна набавка и уградња система за дојаву пожара у објектима „Милешевска” и „Краљице Марије”, број МВ-12-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда [...]

Јавна набавка тонера за штампаче, фотокопир апарате и филмова за факс, број МВ-09-Д-00/16

Јавна набавка тонера за штампаче, фотокопир апарате и филмова за факс, број МВ-09-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.05.2016. године. [...]

Јавна набавка дизел виљушкара, број МВ-11-Д-40/16

Јавна набавка дизел виљушкара, број МВ-11-Д-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.05.2016. године. Рок за подношење понуда: 06.06.2016. године, [...]

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/16

Јавна набавка столарског материјала, број МВ-10-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 20.05.2016. године. Рок за подношење понуда: 30.05.2016. године, [...]

Јавна набавка мрежне пасивне опреме, број ВН-17-Д-00/16

Јавна набавка мрежне пасивне опреме, број ВН-17-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 27.04.2016. године. Рок за подношење понуда: 27.05.2016. [...]

Јавна набавка и замена табли обавештења и промотивног материјала са услугама штампања, број ВН-16-Д-00/16

Јавна набавка и замена табли обавештења и промотивног материјала са услугама штампања, број ВН-16-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 25.04.2016. [...]

Јавна набавка и уградња система за дојаву пожара, број МВ-08-Д-40/16

Јавна набавка и уградња система за дојаву пожара, број МВ-08-Д-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 25.04.2016. године. Рок за [...]

Јавна набавка VMware лиценци, број ВН-14-Д-00/16

Јавна набавка VMware лиценци, број ВН-14-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.04.2016. године. Рок за подношење понуда: 19.05.2016. године, [...]

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-14-У-00/16

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Паркинг сервис“, број ВН-14-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.08.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу подземне јавне гараже Кнеза Милоша, број ВН-15-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације за изградњу подземне јавне гараже Кнеза Милоша, број ВН-15-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : [...]

Јавна набавка услуга едукације ученика првог разреда основних школа о безбедности деце у саобраћају, у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број МВ-08-У-00/16

Јавна набавка услуга едукације ученика првог разреда основних школа о безбедности деце у саобраћају, у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“, број [...]

Јавна набавка услуга сервисирања возила „ДАФ” у облашћеном сервису, број ВН-13-U-60/16

Јавна набавка услуга сервисирања возила „ДАФ” у облашћеном сервису, број ВН-13-У-60/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 15.07.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 1/16

Јавна набавка услуге мобилне телефоније, бр. 1/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације и израда техничке контроле Пројеката ради прибављања грађевинске дозволе за изградњу јавне подземне гараже Кнеза Милоша, број ВН-12-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације и израда техничке контроле Пројеката ради прибављања грађевинске дозволе за изградњу јавне подземне гараже Кнеза Милоша, број ВН-12-У-40/16 [...]

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-11-У-00/16

Јавна набавка услугe чишћења радног простора предузећа, број ВН-11-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка услуге израде Елабората главног прегледа конструкције Фаст паркова, број ВН-10-У-40/16

Јавна набавка услуге израде Елабората главног прегледа конструкције Фаст паркова, број ВН-10-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.05.2016. године. [...]

Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, број МВ-02-У-00/16

Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања, број МВ-02-У-00/16 Датум објављивања позива [...]

Јавна набавка чишћења унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама, број МВ-06-У-00/16

Јавна набавка чишћења унутрашњости вентилационих канала и клима комора у гаражама, број МВ-06-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 10.05.2016. године. [...]

Јавна набавка радова – детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте – број набавке 03-50-Р-01/14

Јавна набавка радова - детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте - број набавке 03-50-Р-01/14 [...]

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова – број набавке МВ-03-Р-40/14

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова - број набавке МВ-03-Р-40/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.09.2014. године. [...]

Јавна набавка радова – санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице – број набавке 04-50-Р-02/14

Јавна набавка радова - санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице - број набавке 04-50-Р-02/14  [...]

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика“ – број набавке МВ-02-Р-00/14

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика" - број набавке МВ-02-Р-00/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: [...]

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан“ – број набавке МВ-01-Р-40/14

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан" - број набавке МВ-01-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2014. [...]

Facebook IconYouTube IconTwitter Icon