Петак 28. јул 2017 / 04:44

Јавне набавке

Обавеза Наручиоца је да огласе из члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 у даљем тексту: ЗЈН), објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, сходно члану 57. ЗЈН, а дужност да у складу са чланом 62. ЗЈН истовремено са објавом позива за подношење понуда објави и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

У складу са наведеним јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“ Београд, у својству Наручиоца ОБЈАВЉУЈЕ:

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16

Јавна набавка молерско фарбарског материјала и помоћног прибора и боја за хоризонталну сигнализацију, број ВН-23-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.11.2016. [...]

28.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16

Јавна набавка 7 путничких аутомобила, број ВН-24-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда: 25.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 26.12.2016. године, 11.00 [...]

25.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16

Јавна набавка за надоградњу „Back up“ софтвера и уређаја за „Back up“, број ВН-22-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 15.11.2016. [...]

15.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16

Јавна набавка грађевинског материјала, број МВ-17-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 24.11.2016. године, 11.00 [...]

14.11.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16

Јавна набавка и испорукa уља, мазива и адитива, број МВ-13-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 09.11.2016. године. Рок за [...]

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16

Јавна набавка електроничарског материјала, број ВН-21-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 05.12.2016. године, 11.00 [...]

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16

Јавна набавка WIRELESS опреме, број ВН-20-Д-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 24.10.2016. године. Рок за подношење понуда: 23.11.2016. године, 11.00 [...]

24.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16

Јавна набавка Гасног уља екстра лако Евро ел., бр. 5/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке [...]

11.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16

Јавна набавка Гасног уља ЕВРО ДИЗЕЛ за складишни простор наручиоца, бр. 3/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване [...]

11.10.2016|Јавне набавке, Добра|

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16

Јавна набавка Средстава за одржавање хигијене, бр. 10/16 Напомена: Отворени поступак који је од стране службе за централизоване јавне набавке и контролу [...]

Јавна набавка услуге израде Aнализе објеката у изградњи, број ВН-21-У-00/16

Јавна набавка услуге израде Aнализе објеката у изградњи, број ВН-21-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 16.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 16.12.2016. године, 11.00 [...]

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16

Јавна набавка услуга осигурања од опште одговорности и незгода, број ВН-22-У-00/16 Датум објављивања обавештења: 14.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 14.12.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца, број набавке ВН-20-У-00/16/П

Јавна набавка услуга уступања људских ресурса од стране привредних друштава, број ВН-20-У-00/16/П Датум објављивања обавештења: 04.11.2016. године. Рок за подношење понуда: 09.11.2016. [...]

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16

Јавна набавка услуге израде техничке документације за проширење комплекса у Блоку 43, број ВН-19-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 04.11.2016. [...]

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16

Јавна набавка услуга изнајмљивања и одржавања мобилних тоалета, број МВ-12-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 01.11.2016. године. Рок за подношење [...]

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16

Јавна набавка услуга израде геолошко-геотехничких елабората за техничку документацију изградње објеката 3 (три) јавне гараже: Бранкова-Фрушкогорска, Влајковићева и Трг Републике, број ВН-18-У-40/16 Датум [...]

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед, број ВН-04-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања софтвера за технички преглед возила, број ВН-04-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 30.09.2016. године. Рок [...]

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16

Јавна набавка услуга одржавања лифтова, број МВ-11-У-40/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 26.09.2016. године. Рок за подношење понуда: 04.10.2016. године, [...]

Јавна набавка услуга услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16

Јавна набавка услуге одржавања апликације „СМС центар са модулом за наплату и контролу паркирања“, број ВН-16-У-00/16 Датум објављивања позива за подношење понуда [...]

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16

Јавна набавка услуга процене вредности употребљаваних моторних возила, сачињавање извештаја са фотодокументацијом, број МВ-10-У-60/16 Датум објављивања позива за подношење понуда : 19.08.2016. [...]

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15

Јавна набавка електро радовa у случају непредвиђених кварова, хаварија и преузимања нових објеката, бр. 05-00-Р-01/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 23.01.2015. [...]

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији – број набавке 06-00-Р-02/15

Јавна набавка радова на водоводу и канализацији - број набавке 06-00-Р-02/15 Датум објављивања позива за подношење пријава: 22.01.2015. године. Рок за [...]

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ – број набавке МВ-04-Р-40/14

Јавна набавка радова уградња хидроизолације у „спринклер“ - број набавке МВ-04-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 10.10.2014. године. Рок [...]

Јавна набавка радова – детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте – број набавке 03-50-Р-01/14

Јавна набавка радова - детекција и поправка квара на долазној водоводној цеви, замена водомера и развод воде за хидранте - број набавке 03-50-Р-01/14 [...]

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова – број набавке МВ-03-Р-40/14

Јавна набавка радова на санацији прокишњавања гараже и санацији крова - број набавке МВ-03-Р-40/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.09.2014. године. [...]

Јавна набавка радова – санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице – број набавке 04-50-Р-02/14

Јавна набавка радова - санација, замена цевовода за противпожарну хидрантску мрежу и вентилационе вертикале из фекалне црпне станице - број набавке 04-50-Р-02/14  [...]

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика“ – број набавке МВ-02-Р-00/14

Јавна набавка извођења радова на санацији потпорног зида на посебном паркиралишту „Политика" - број набавке МВ-02-Р-00/14 Датум објављивања позива за подношење понуда: [...]

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан“ – број набавке МВ-01-Р-40/14

Јавна набавка извођења радова на повезивању електроинсталација на паркиралишту „Мали Калемегдан" - број набавке МВ-01-Р-40/14  Датум објављивања позива за подношење понуда: 03.07.2014. [...]

Facebook IconYouTube IconTwitter Icon