Javni oglas za davanje u zakup restorana Na osnovu odluke Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd, broj 2596 od 07.03.2014. godine, JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA „PARKING SERVIS“ BEOGRAD, ul. Kraljice Marije br. 7, 11000 Beograd (u daljem tekstu JKP „Parking servis“) raspisuje JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP RESTORANA NA TERETNOM TERMINALU BLOKA…