Ценовник

Опис Цена услуге ПДВ (20%) Цена са порезом
I Мање жардињере и објекти површине до 1 м² 1.041,67 208,33 1.250,00

II Возила масе до 800 кг, веће жардињере, витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 5 м, тезге и објекти површине до 2 м² (теретна возила – збир масе возила и носивости возила) предмети објекти, чамци до 5 м

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

5.000,00 1.000,00 6.000,00

III Возила масе од 801 кг до 1.330 кг (збир масе возила и носивости возила)

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

7.358,33 1.471,67 8.830,00

IV Возила масе од 1.331 кг до 1.900 кг (збир масе возила и носивости возила)

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

11.037,50 2.207,50 13.245,00

V Возила масе од 1.901 кг и више, теретна возила од 1.901 кг до 4 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих за 15 путника, камп приколица, чамаца до 7 м и објеката површине до 4 м²

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

16.555,83 3.311,17 19.867,00

VI Теретна возила од 4 т до 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16 до 45 путника, камионских приколица, киоска површине од 4 до 8 м² и објеката површине од 4 до 8 м²

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

25.000,00 5.000,00 30.000,00

VII Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила

- из става I, II, III и IV за сваки започети дан 416,67 83,33 500,00
- из става V, VI и VIII за сваки започети дан 583,33 116,67 700,00

VIII Теретна возила преко 14 т највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, аутобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина, пловних објеката преко 7 м, киоска површине преко 8 м² и објеката површине преко 8 м²

- уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање или паркираних односно заустављених супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима на посебним површинама и то: са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењеним за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта, са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, са кејова река, из улица пешачке зоне, са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских терена, са простора намењеним за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су она ту остављена противно прописима локалне самоуправе – општине или града, као и у поступку одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилима, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела, употребљена за извршење прекршаја или привредног преступа (до 10 километара удаљености)

37.500,00 7.500,00 45.000,00

IX Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови

- накнада за дежурство специјалне дизалице „ПАУК“ (без извршеног налога по започетом часу)

3.679,17 735,83 4.415,00

- доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице „ПАУК“

625,00 125,00 750,00

- доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице „паук“ преко 10 километара

83,33 16,67 100,00

- накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 35, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом (без извршеног налога по започетом часу)

4.583,33 916,67 5.500,00

- накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 55/60 (без извршеног налога по започетом часу)

5.416,67 1.083,33 6.500,00

- доплата за сваки пређени километар специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом преко 10 километара

125,00 25,00 150,00

- доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом

833,33 166,67 1.000,00

X Накнада за премештање возила и објеката

- из става I, II, III, IV и V 5.000,00 1.000,00 6.000,00
- из става VI и VIII 11.037,50 2.207,50 13.245,00
НАПОМЕНА:

– Накнада за смештај наведених возила и објеката на локацијама за пренос и чување возила почиње да се обрачунава по истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

– Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг сервис“ није извршио пренос почиње да се рачуна од момента смештаја возила.

Услуге обухваћене овим ценовником, плаћају се пре преузимања возила и објеката, а по цени која важи у моменту преузимања.

– Цена ангажовања на рушењу привремених објеката и извршењу решења формира се по завршетку посла и зависи од ангажовања људства, средстава и утрошеног материјала, а по важећем ценовнику у моменту извршења.

– Ценовник се примењује почев од 01.01.2015. године.