Технички преглед и аутоперионице

Технички преглед

Технички преглед за све врсте возила (путничка, теретна, специјална возила, аутобусе и грађевинске машине) налази се у Ауто центру „Међународни терминал”. Поседовање мотометра ексклузивност је овог сервиса и омогућава да се за возила која прелазе габарит и специјална возила може урадити преглед и на терену, односно где сама машина ради.

Возачи, који користе неку од услуга Међународног терминала, тог дана имају 20% попуста за услуге прања камиона.
Технички преглед и осигурање обавља се у ауто центру ЈКП „Паркинг сервис“:
 • АУТО ЦЕНТАР „МЕЂУНАРОДНИ ТЕРМИНАЛ“
  – Радно време: понедељак-петак 07.30 – 15.30 часова
  – Адреса: Нови Београд, Блок 43, телефон и факс +381 11 2196-687.
  – Услуге: Технички преглед, осигурање, шалтер поште

Аутоперионице

Аутоперионица ЈКП „Паркинг сервис”, специјализована је и за прање камиона и аутобуса у полуаутоматском систему, нарочито погодна за прање аутобуса јавног градског превоза и туристичких аутобуса пре уласка у град, а по доласку са пута. Прање возила се обавља у две фазе. Машинско прање порталом „Истобал“ и дорада ручним прањем.

 • АУТО ЦЕНТАР „МЕЂУНАРОДНИ ТЕРМИНАЛ“
  – Адреса: Нови Београд, Блок 43, телефон +381 11 2196-687.
  – Радно време: радним даном од 07.30 до 15.30 часова, суботом и недељом не ради