Информација о ценама услуга техничког прегледа возила

Врста возила Категорија Цена
Мопеди и мотоцикли L1, L3, L4 780.00

Трицикли и четвороцикли

L2, L5, L6, L7 2600.00

Путничка возила

М1 715.00

Лаки аутобус

М2 2080.00

Тешки аутобус

М3 2340.00

Лако теретно возило

N1 1430.00

Средње теретно возило

N2 2080.00

Тешко теретно возило

N3 2340.00

Лако прикључно возило

O1 975.00

Мало прикључно возило

O2 1560.00

Средње прикључно возило

O3 2080.00

Велико прикључно возило

O4 2340.00

Трактори и мотокултиватори

T, Tm 1560.00

Радне машине

TR 2340.00

Остала возила ознаке

C, S, K 1040.00

Прикључна возила трактора до 3 t NDM

R1, R2 1040.00

Прикључна возила трактора преко 3,5 t NDM

R3, R4 1300.00

Ванредни технички преглед возила

(на захтев странке)

1300.00

Контролни технички преглед возила

(по налогу МУП-а)

550.00

Шестомесечни технички преглед возила

M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2,
O3, O4, T, Tm, TR, C, S, K
1300.00

Шестомесечни технички преглед возила

M1, L1, L2, L3, L4, L5,
L6, L7, R1, R2, R3, R4
585.00

Излазак мобилне екипе – територија Београда

2600.00

Излазак мобилне екипе ван Београда

5200.00

Очитавање броја мотора и шасије

910.00