Захтеви

захтеви
Поднесите захтев
zahtev
Поднесите захтев
захтев
Поднесите захтев
zahtevi
Поднесите захтев
захтев
Поднесите захтев
захтев
Поднесите захтев
захтев
Поднесите захтев
zahtevi
Поднесите захтев
захтев
Поднесите захтев
Остали захтеви:
 • БЕБИ ПАРКИНГ КАРТА (БПК)
  • родитељи беба имају могућност да поднесу захтев за добијање „Беби паркинг карте“, које им омогућавају 30 сати бесплатног паркирања у свим паркинг зонама у главном граду. Захтев се подноси на шалтерима Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис”. Потребно је да родитељ приложи на увид: личну карту, саобраћајну дозволу и извод из матичне књиге рођених за бебу.
 • РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ПОВРШИНИ
  • правна лица и особе са инвалидитетом имају могућност резервације паркинг места. Захтев се подноси Секретаријату за саобраћај. Више информација можете погледати овде – www.bgsaobracaj.rs.
 • ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ИПК)
  • Особе са инвалидитетом, могу да добију, за возило у власништву, повлашћене карте за паркирање на основу Решења издатог од стране Секретаријата за социјалну заштиту. Више информација можете погледати овде – www.euprava.gov.rs.
  • Особе са инвалидитетом могу да поднесу и захтев за резервисано паркинг место Секретаријату за саобраћај. Више информација можете погледати овде – www.bgsaobracaj.rs.