BPM_665X350

Беби паркинг место

За „беби“ паркинг места важи режим паркирања зоне у којој се конкретно паркинг место налази, а приход од наплате паркирања на тим местима намењен је породилиштима

„Паркинг сервис“ је 2017. године покренуо нову акцију „Беби паркинг место“ чији је циљ прикупљање новчаних средстава за куповину неопходне опреме за породилишта.

У оквиру ове акције, обележена су по шест „беби“ паркинг места испред ГАК „Народни фронт“, Института за гинекологију и акушерство КЦС, КБЦ „Звездара“ и КБЦ „Земун“, која се налазе на подручју зонског система паркирања.

„Беби“ паркинг места, обележена су таблом обавештења на саобраћајном знаку, као и симболичном сликом роде у оквиру хоризонталне сигнализације, а за њих важи режим паркирања зоне у којој се конкретно паркинг место налази.

Приход од плаћања паркирања на двадесет и четири „беби“ паркинг места, прикупљен на годишњем нивоу, „Паркинг сервис“ ће искористити за куповину неопходне медицинске опреме и донирати је породилиштима, како би се побољшали услови у овим здравственим установама. Донације медицинске опреме, у вредности укупног прихода прикупљеног од наплате паркирања на овим посебно обележеним паркинг местима, породилиштима ће се уручивати једном годишње.