Изнајмљивање пословно – канцеларијског простора

Међународни терминал располаже са 4.123 m² пословно – канцеларијског простора у више пословних зграда – објеката.

Пословнo – канцеларијски простор издаје се у закуп за обављање послова шпедиције и транспорта уз накнаду према важећем Ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“, зависно од врсте и квалитета простора. Тренутно канцеларијско – пословни простор на Међународном терминалу користи укупно 104 шпедитера.

ЈКП „Паркинг сервис“ на Међународном терминалу располаже и са пословно – канцеларијским простором који користи Управа Царина, царинска испостава 11568 – Царинарница Београд за обављање послова царињења и пословни простор који користи ЈП „Пошта Србије“.