Паркирај и вози се

 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – 292 паркинг места
 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато II – 220 паркинг места
 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја Ушће – 96 паркинг места
Систем „Паркирај и вози се“ (енг. Park and Ride) успостављен је на општим паркиралиштима изван зонираног подручја. Након паркирања возила корисници своје путовање могу даље наставити линијама јавног превоза који саобраћају у непосредној близини паркиралишта.

За кориснике БУС ПЛУС претплатне карте

Паркиралиште без плаћања могу користити имаоци важеће БУС ПЛУС претплатне картице који су власници возила и регистровали су се у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис“.
Начин регистровања:
Корисник се може регистровати за бесплатно коришћење паркиралишта ако је:
 • ималац важеће персонализоване електронске смарт карте за јавни линијски превоз са уплаћеном претплатном картом за текући месец, годину дана, календарску годину или којом остварује право на бесплатан превоз,
 • власник регистрованог возила и
 • да су подаци о регистарској ознаци возила и идентификациони број важеће персонализоване електронске смарт картице за јавни линијски превоз унети у електронски систем контроле паркирања ЈКП „Паркинг сервис“.
Напомене:
 • Право на бесплатно паркирање корисник може да оствари само за ЈЕДНО ВОЗИЛО
 • Корисници којима БУС ПЛУС карте купују фирме, треба да их валидирају у превозу на почетку месеца
 • Регистровање у ЈКП „Паркинг сервис“ је обавезно једном годишње, а уколико се не допуни карта за превоз, губи се право на бесплатан паркинг
 • Ако корисник направи прекид у месечним уплатама на БУС ПЛУС карти, треба поново да се региструје у корисничком сервису

За остале кориснике

Сви остали возачи, који немају важећу БУС ПЛУС претплатну карту, паркиралиште могу да користе: ?
 • куповином вишесатне паркинг карте
  • плаћање путем СМС-а на број 9118
  • цена: 150 динара
 • плаћањем паркирања по започетом сату
  • плаћање путем СМС-а на број 9119
  • цена: 31 динар
Више информација сви заинтересовани грађани могу да пронађу на сајту Секретаријата за саобраћај, на адреси www.bgsaobracaj.rs.