Приступ возила пешачким зонама

По ободу пешачких зона у центру Београда и центру Земуна постављени су потапајући стубићи, који омогућавају ограничен приступ возилима овим деловима града.

Стубићи су постављени на следећим микролокацијама:

Трг Републике – Француска улица

Трг Републике – Kоларчева улица

Топличин венац – Поп Лукина улица

Топличин венац – Чубрина улица

Обилићев венац – Улица царице Милице

Студентски трг – Улица Вука Kараџића

Улица краља Петра – Грачаничка улица

Ко има право приступа пешачкој зони?
 • Возила Хитне помоћи, Полиције и Ватрогасне службе за интервенције у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање хитних интервенција у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање комуналног одржавања, у временском периоду од 01 до 08 сати
 • Возила погребних услуга највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила за снабдевање, утовар/истовар новца и селидбе у пешачкој зони највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, у временском периоду од 06 до 09 сати
 • Путничка возила за кретање у пешачкој зони (кретање путничких возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи, за која власник возила има важећи правни основ: право својине, коришћења, уговор о закупу и др, као и због превоза особа са инвалидитетом), у временском периоду од 00 до 24 сата
Решење Секретаријата за саобраћај

Секретаријат за саобраћај надлежан је за издавање решења за кретање возила у пешачкој зони. Захтеви се подносе у просторијама Секретаријата у Улици 27. марта број 43-45. Информације се могу добити на број телефона 011 3309-724, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 сати или путем и-мејла info.saobracaj@beograd.gov.rs.

Издавање ТАГ налепнице

По добијању решења Секретаријата за саобраћај корисници преузимају ТАГ налепнице за своја возила у „Паркинг сервису“ и постављају их на видно место на ветробранском стаклу возила.

Налепнице, које омогућавају приступ пешачкој зони, за возила станара и доставна возила преузимају се у Kорисничком сервису „Паркинг сервиса“, док остали корисници налепнице добијају у гаражи „Обилићев венац“.

Посебно обележена паркинг места

Ван времена предвиђеног за снабдевање, доставу је могуће обављати са посебно обележених паркинг места за снабдевање на ободу пешачке зоне. За коришћење ових паркинг места неопходно је закључити уговор са ЈКП „Паркинг сервис“. Паркирање се обрачунава по сату и плаћа на основу испостављене фактуре.

Прочитајте:

Упутство за постављање ТАГ налепнице
Упутство за коришћење ТАГ налепнице

Стубићи су постављени на следећим микролокацијама:

Улица Господска – Главна улица

Улица Лагумска – Господска улица

Велики трг – Змај Јовина улица

Велики трг – Фрушкогорска улица

Улица Господска – Кеј ослобођења

Улица Господска – МУП

Магистратски трг – Петра Зрињског улица

Ко има право приступа пешачкој зони?
 • Возила Хитне помоћи, Полиције и Ватрогасне службе за интервенције у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање хитних интервенција у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање комуналног одржавања
 • Возила погребних услуга највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Путничка возила за кретање у пешачкој зони (кретање путничких возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи, за која власник возила има важећи правни основ: право својине, коришћења, уговор о закупу и др, као и због превоза особа са инвалидитетом), у временском периоду од 00 до 24 сата
Решење Секретаријата за саобраћај

Секретаријат за саобраћај надлежан је за издавање решења за кретање возила у пешачкој зони. Захтеви се подносе у просторијама Секретаријата у Улици 27. марта број 43-45. Информације се могу добити на број телефона 011 3309-724, сваког радног дана од 07.30 до 15.30 сати или путем и-мејла info.saobracaj@beograd.gov.rs.

Систем за препознавање таблица

По добијању решења Секретаријата за саобраћај, корисник долази у Кориснички сервис ЈКП „Паркинг сервис” Београд где се подаци из издатог решења уносе у систем за препознавање таблица „ЛПР“.

Приликом сваког уласка/изласка возила, систем врши проверу и поређење регистарских ознака возила које улази/излази са регистарским ознакама у систему након чега се аутоматски иницира спуштање потапајућег стубића.

Прочитајте:

Упутство за улаз/излаз возила у пешачку зону Земун