СМС посебна паркиралишта

СМС посебна паркиралишта су паркиралишта на којима не постоји  контрола уласка/изласка путем рампе и кућице и на којима се примењује систем контроле и наплате паркирања као у зонираним деловима града.

Радно време паркиралишта је од 00-24 часа.
На СМС паркиралиштима, паркирање је могуће платити по започетом сату или вишесатном паркинг картом:

е-Дневна паркинг карта

Кориснику који није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту) издаје се електронска дневна паркинг карта (еДПК).

еДПК важи од момента издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања.

Прочитајте више на издвојеној страници:
е-Дневна паркинг карта

СМС посебна паркиралишта:
Изглед постојећег кућног реда на СМС паркиралиштима:
куцни ред у станарским гаразама