Безбедност и здравље запослених на првом месту – стандард OHSAS 18001

У просторијама ЈКП „Паркинг сервис” Београд 31. октобра 2017. године одржан је први састанак са којим је отпочела имплементација новог, трећег у низу, стандарда IMS-а OHSAS 18001. Истовремено су започете и припреме за прелазак са стандарда ISO 9001:2008 на стандард ISO 9001:2015, који ће бити обављен током ресертификационог циклуса у 2018. години.

Стандард OHSAS 18001 дефинише захтеве за Систем менаџмента здрављем и безбедношћу на раду. OHSAS се односи на целокупну организацију, а не само на процесе за које постоје законски прописи. У процесу имплементације овог стандарда учествоваће сви запослени, а значајну улогу ће имати и репрезентативни синдикати „Паркинг сервиса”.

ISO-18001_2

Заштита здравља на раду је намењена организацијама, које су свесне значаја безбедности и здравља својих запослених и непрестано настоје да унапреде и одржавају ниво безбедности радника свих занимања, као и да предупреде њихово повређивање током процеса рада.

Предности имплементације OHSAS 18001:

  • повреде на радном месту своде се на минимум;
  • пружа се заштита од могућих повреда, како запосленима, тако и корисницима услуга;
  • повећава се спремност предузећа да правовремено отклони опасност;
  • усклађују се радни процеси предузећа са законским прописима;
  • побољшава се имиџ предузећа;
  • улива се поверење корисницима, јер постоји опредељеност управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
image_printШтампај