Нова подзона између Калемегдана, Студентског трга и Савског пристаништа

Решењем Секретаријата за саобраћај, у оквиру зонског система паркирања формирана је подзона 2.0.2, која је издвојена из досадашње зоне 2.0.

Нова подзона обухвата део оивичен улицама Париска, Тадеуша Кошћушка, Господар Јевремова, Вишњићева, Студенстки трг, Вука Караџића, Царице Милице, Бранкова, Фрушкогорска и Карађорђева.

Од понедељка 15.01.2018. године, станари нове зоне моћи ће возила да паркирају у улицама које припадају новоформираној зони, али и на подручју зоне 2.0 и 2.0.1, а повлашћену карту за паркирање могу добити у пословницама „Паркинг сервиса“, под истим условима као до сада.

ЈКП „Паркинг сервис“ омогућава станарима улица, које припадају зони 2.0, да уз повлашћену паркинг карту за своју зону паркирају возила, као и до сада у зони 2.0, али и у улицама подзоне 2.0.2.

Посетиоци нове зоне 2.0.2 возила паркирају по правилима која су прописана за жуту зону, што значи да је паркирање временски ограничено на два часа.

image_printШтампај