Јавна набавка услуга Израда техничке документације (ПГД) за изградњу нових и проширење постојећих капацитета паркиралишта и техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу, број ВН-23-У-40/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.10.2018. године.
Рок за подношење понуда: 08.11.2018. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199498.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 24.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 29.10.2018. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 30.10.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 3 Објављено 02.11.2018. године
word-icon1Одлука о обустави поступка за Партију 1 Објављено 09.11.2018. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка за Партију 1 Објављено 20.11.2018. године
word-icon1Одлука о додели уговора за Партију 2 Објављено 03.12.2018. године
word-icon1 Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 Објављено 24.12.2018. године
image_printШтампај