Јавна набавкa радова на постављању и повезивању оптичке мреже на 19 локација у предузећу, број ВН-11-Р-00/18

Датум објављивања позива за подношење понуда: 28.12.2018. године.
Рок за подношење понуда: 01.02.2019. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 28.12.2018. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 28.12.2018. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 24.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 2 Објављено 30.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели оквирног споразума Објављено 01.03.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом оквирном споразуму Објављено 21.03.2019. године
word-icon1Одлука о измени оквирног споразума Објављено 05.12.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом појединачном уговору Објављено 13.01.2020. године
word-icon1Обавештење о закљученом појединачном уговору Објављено 13.01.2020. године
image_printШтампај