Јавна набавкa услуга вршења стручног надзора над радовима на текућем-инвестиционом одржавању у гаражама, број ВН-02-У-40/19

Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.01.2019. године.
Рок за подношење понуда: 04.02.2019. године, 11.00 часова.
Нови рок за подношење понуда: 05.02.2019. године, 11.00 часова.
Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=198670&idp=198668&vz=2.
Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 004.01.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 04.01.2019. године
word-icon1Додатно појашњење бр. 1 Објављено 11.01.2019. године
word-icon1Измењена конкурсна документација Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Обавештење о продужењу рока Објављено 29.01.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 14.02.2019. године
word-icon1Измењена одлука о додели уговора Објављено 21.02.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 07.03.2019. године
image_printШтампај