Ефикасније санкционисање непрописног паркирања

У организацији ЈКП „Паркинг сервис“, од 17. до 19. јуна 2019. године, одржава се тродневна обука припадника Комуналне полиције, Саобраћајне полиције и радника овог предузећа, који су ангажовани на пословима уклањања непрописно паркираних возила. Циљ обуке је појашњавање одредби Закона о безбедности саобраћаја, као и прецизније санкционисање починилаца прекршаја, како би се смањио број жалби грађана на решења МУП-а о уклањању непрописно паркираних возила.

Едукацију о непрописном паркирању и уклањању возила која су непрописно паркирана држи Милан Маличевић, шеф одсека за саобраћајне прекршаје и прекршајни поступак у Управи саобраћајне полиције. Обуци присуствује око 150 припадника Саобраћајне и Комуналне полиције и 75 радника „Паркинг сервиса“, који непосредно учествују у уклањању непрописно паркираних возила.

Осим тумачења одредаба Закона о безбедности саобраћаја, које се односе на уклањање непрописно паркираних возила, указано је и на пропусте који се дешавају, а због којих власници возила улажу жалбе на решења о уклањању возила, што изискује додатне трошкове, а понекад и поништење решења МУП-а.

Како би се број жалбених поступака смањио, указано је на детаље на које би требало обратити посебну пажњу, како у евентуалном прекршајном поступку не би дошло до недоумица и нејасноћа због којих би жалба била усвојена, а решење МУП-а о уклањању непрописно паркираног возила поништено.

Нагласак је стављен и на чланове ЗОБС-а, на које се припадници Комуналне полиције и Саобраћајне полиције могу позивати приликом писања решења и санкционисања возила у прекршају, а који прецизније описују прекршај и које не остављају простор за евентуалне жалбе починилаца прекршаја.

Током излагања Милана Маличевића припадници Саобраћајне и Комуналне полиције наводили су примере и проблеме из праксе. Недоумице које имају, Маличевић је покушавао да разјасни, али је и препоручивао како да убудуће поступају у сличним ситуацијама, како не би дошли у ситуацију да решење буде поништено.

Тродневна едукација, у организацији „Паркинг сервиса“, а у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Комуналном полицијом града Београда, има за циљ ефикасније деловање и боље резултате у санкционисању непрописно паркираних возила, а све у сврху увођења комуналног реда у нашем главном граду.

image_printШтампај