Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П

Јавна набавка Система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора, број ВН-10-Д-00/19П


Датум објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка: 20.06.2019. године.

Рок за подношење понуда: 28.06.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213521.

Овде можете преузети документа:
word-icon1Обавештење о покретању преговарачког поступка Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 20.06.2019. године
word-icon1Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Објављено 01.07.2019. године
word-icon1Одлука о додели уговора Објављено 02.07.2019. године
word-icon1Обавештење о закљученом уговору Објављено 22.07.2019. године