Cover_Alo_26.09.2019

Поглед на пешачке зоне из „Масарикове”

Управљање системом потапајућих стубића обавља се из контролно-оперативног центра.


Alo_26.09.2019