„Паркинг сервис“ уводи и стандард ISO 27001:2013

У просторијама ЈКП „Паркинг сервис“ Београд одржан је први радни састанак, којим је отпочео процес имплементације стандарда ISO 27001 – Система менаџмента безбедношћу информација. Ово је само логичан наставак имплементирања ISO стандарда у процесе рада овог комуналног предузећа.

Radni sastanak ISO 27001

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, из године у годину, побољшава квалитет својих услуга и труди се да у свим сегментима пословања иде у корак са светским фирмама исте струке. Доказ за то је и увођење Интегрисаног система менаџмента (IMS), који обухвата испуњење захтева стандарда ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом, ISO 14001 – Систем менаџмента заштитом животне средине и OHSAS 18001 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

„Паркинг сервис“ је дошао до нивоа на ком је неопходно отићи и корак даље, односно заштитити и информације којима располаже, што је довело до започињања процеса имплементације стандарда ISO 27001 – Система менаџмента безбедношћу информација.

Имплементација система заштите и безбедости информација доказује да се према информацијама поступа одговорно и да се оне користе и дистрибуирају професионално и сигурно. Испуњење захтева овог међународног стандарда обезбеђује смањење ризика од оштећења и губитка информација, али и дефинише постојање одговорности за безбедност информација од стране свих запослених и на свим нивоима предузећа. Такође, увођење и поштовање стандарда ISO 27001 доприноси већем поверењу корисника, запослених, сарадника, институција и свих заинтересованих страна, због знања да су њихови подаци безбедни.

Осим увођења ISO стандарда и пословања по захтевима које они намећу, ЈКП „Паркинг сервис“, такође, улаже и у развијање ресурса, усвајање нових знања и унапређење информационих технологија, које користи у раду, а које се из дана у дан мењају и иновирају.

image_printШтампај