Јавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19

Јавна набавка cервисирањa преносивих pocket pc рачунара и преносивих штампача за преносиве pocket pc рачунаре уз снабдевање оригиналним резервним деловима и потрошним материјалом са пратећим услугама, број МВ-20-У-00/19


Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.11.2019. године.

Рок за подношење понуда: 02.12.2019. године, 11.00 часова.

Портал јавних набавки Београда: https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225981

Овде можете преузети документа:
word-icon1Позив за подношење понуда Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Конкурсна документација Објављено 22.11.2019. године
word-icon1Одлука о обустави поступка Објављено 05.12.2019. године
word-icon1Обавештење о обустави поступка Објављено 11.12.2019. године