logo-cirilica

Оглас о јавној продаји отпадних возила

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Београд, Ул. кнеза Вишеслава бр. 27

О Г Л А С

О ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ ОТПАДНИХ ВОЗИЛА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПОНУЂАЧА

Излажу се јавној продаји 143 возила, која су, по налозима надлежних државних органа и органа локалне самоуправе из саобраћајних прекршаја и незгода, уклоњена са јавних површина ангажовањем ЈКП „Паркинг сервис“, и смештена на плацеве на Ади Циганлији, у Бродарској улици, и у гаражи у улици Милеве Марић Ајнштајн бб на Новом Београду.

Возила се продају као „отпадна“, индексног броја 160104* из Каталога отпада, према списку из конкурсне документације, без права на регистрацију.

Право учешћа у потупку јавне продаје ових возила имају правна лица и предузетници који су регистровани за откуп, сакупљање, транспорт, складиштење и третман, оваквих секундарних сировина сагласно одредбама „Закона о управљању отпадом“, која поседују одговарајућа Решења и Дозволе издате на њиховo име од стране надлежних органа.

Заитересованим лицима је, на наведеним сместиштима, омогућено разгледање ових возила радним данима, почев од 03. до 06.12.2019. године, од 09 до 14 часова.

Понуђачи могу преузети конкурсну документацију у дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“ у Београду, у Улици кнеза Вишеслава бр. 27, у наведене радне дане, од 09 до 14 часова, као и електронским путем по захтеву на сопствену и-мејл адресу, уколико претходно уплате износ од 2.500,00 динара, на текући рачун предузећа број 150-00000000-43771-66, Директна банка Крагујевац, у сврху: ,,Откуп конкурсне документације П-41/2019”. Уплатом износа за откуп документације ово лице се одриче права на повраћај, из било којих разлога.

Предмет понуде понуђача може бити само скуп возила по списку из конкурсне документације. Понуде понуђача за поједина возила или групу возила су неисправне и Комисија их неће разматрати.

Информације о продаји возила можете добити позивом на број телефона 011/3017070, односно 011/2228041 или путем и-мејла: info@parking-servis.co.rs.


Списак возила можете погледати ОВДЕ.