Cover_Standardi_Reklamacije_KS_Takovska

„Паркинг сервис“ послује по стандарду ISO 10002:2018

„Паркинг сервис“ послује по стандарду ISO 10002:2018

ЈКП „Паркинг сервис“ добило je још један у низу стандарда ISO 10002:2018 Менаџмент квалитетом – Задовољство корисника – Смернице за поступање са приговорима у организацији. То значи да ово Предузеће посебну пажњу поклања поступку решавања рекламација корисника и води рачуна о њиховом задовољству.

У просторијама Корисничког сервиса „Паркинг сервиса“, у уторак, 3. децембра 2019. године, Сертификационо тело SGS спровело је проверу усаглашености са захтевима стандарда ISO 10002:2018. ЈКП „Паркинг сервис“ је добило Потврду о усаглашености процеса поступања са рекламацијама корисника са принципима и смерницама овог ISO стандарда.

Потврда о усаглашености са принципима и смерницама стандарда ISO 10002:2018 је још један у низу доказа да ЈКП „Паркинг сервис“ брине о задовољству корисника, кроз разумевање и уважавање њихових захтева и потреба.

Овај међународни стандард се бави аспектима поступања са приговорима, а посебан акценат ставља на решавање свих поднетих рекламација и задовољство корисника.

„Паркинг сервис“ је друштвено-одговорно предузеће, које примењује Интегрисани систем менаџмента (IMS), што значи да послује по захтевима стандарда ISO 9001 – Систем менаџмента квалитетом, стандарда ISO 14001 – Систем менаџмента заштитом животне средине и стандарда OHSAS 18001 – Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду. У овом Предузећу, у току је имплементација стандарда ISO 27001 – Систем менаџмента безбедношћу информација, чије увођење ће значити да се према информацијама поступа одговорно и професионално.