Уручени сертификати запосленима

Данас је одржан састанак радне групе за имплементацију Финансијског управљања и контроле у Дирекцији ЈКП „Паркинг сервис“. Председник радне групе, извршни директор Никола Крајновић, уручио је потврде запосленима, који су похађали обуку из ове области, одржану у организацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију.

Заједнички је констатована посвећеност радне групе и свих других запослених на успостављању финансијског управљања и контроле. Овај важан посао за ЈКП „Паркинг сервис“ остварује се кроз политике, мапе и процедуре, са посебним освртом на одговорност свих људи у организацији. Циљ је да се обезбеди уверавање да ЈКП „Паркинг сервис“ послује у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. Финансијско управљање и контрола омогућава и да економично, ефикасно и ефективно користимо средства, али и да штитимо податке, односно информације.

Заштита података биће предмет посебног стандарда 27001 – Систем менаџмента безбедности информација, чија је имплементација такође у току и чиниће заједно са преосталим стандардима, који се примењују у Предузећу, чврсту базу за успешно и одговорно пословање.

image_printШтампај