„Паркинг сервис“ ресертификовао стандард ISO 14001

ЈКП „Паркинг сервис“ успешно је завршило ресертификациону проверу пословања по стандарду ISO 14001:2015, Систем менаџмента заштитом животне средине. Поштовањем принципа овог стандарда, Предузеће доказује да послује на еколошки одговоран начин, као и да је усаглашено са законском регулативом и тиме позитивно утиче на квалитет животне средине. Први сертификат као доказ поштовања захтева овог стандарда Предузеће је добило априла 2017. године.

Водећа светска организација за контролисање, верификацију, испитивање и сертификацију SGS спровела је ресертификациону проверу у ЈКП „Паркинг сервис“. По спровођењу провере констатовано је да су у овом предузећу сви захтеви стандарда испуњени и да нема неусаглашености. На основу налаза са ресертификационе провере ЈКП „Паркинг сервис“ добило је сертификат број CH17/0373, као доказ o усаглашености са захтевима стандарда ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Послујући у складу са стандардом ISO 14001:2015 , „Паркинг сервис“ непрестано ради на побољшању Система менаџмента заштитом животне средине, превенцији загађења, утврђивању ризика и прилика, као и мера за отклањање уочених неусаглашености. „Паркинг сервис“ посебну пажњу поклања подизању свести запослених о значају заштите животне средине и то кроз обуку, стручна усавршавања и квалитетно и благовремено информисање.

Новодобијени сертификат о усаглашености пословања ЈКП „Паркинг сервис“ са захтевима стандарда ISO 14001:2015 важи за период од 08.04.2020. до 28.03.2023. године.

image_printШтампај